Muzeum východních Čech v Hradci Králové zve návštěvníky na výstavy online

Muzeum východních Čech v Hradci Králové zve návštěvníky na výstavy online

2141
Sdílejte

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je sice v současné době pro veřejnost uzavřené, ale jako možnost udržet kontakt se svými návštěvníky, začalo nabízet virtuální prohlídky výstav online, prostřednictvím svých webových stránek. První zpřístupněnou výstavou je „Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole“. V příštích dnech budou přibývat další. Pro zájemce budou k dispozici odborné video přednášky, ale vzniknou i vzdělávací produkty pro školy.

První online výstava nabídne, prostřednictvím 360 stupňových fotografií, prohlídku původní stejnojmenné statické výstavy, která byla zpřístupněna v roce 2019, po znovuotevření opravené historické Kotěrovy budovy na Eliščině nábřeží. Přináší nejen pohled na unikátní „velocipedy“, které lidé v průběhu historie jízdního kola vynalezli, ale především na období první republiky, kdy se jízdní kolo stalo neodmyslitelnou součástí téměř každé hradecké rodiny a bylo také běžným dopravním prostředkem v okolních městech a obcích. K vidění jsou kola pro cestu do práce, do školy, na výlet, za sportem nebo speciálně upravená kola pro řadu profesí. Výstava také představuje místní výrobce a prodejce kol, mechaniky a živnostníky, kteří se jízdním kolům věnovali v této, pro naše město, unikátní době.

Obě výstavy sestavila kurátorka Muzea východních Čech v Hradci Králové Pavla Koritenská. Virtuální prohlídku pak připravili Monika Borkovcová a studenti FF UHK – obor Počítačová podpora v archivnictví Jiří Zeman a Zuzana Horníková. Podle ředitele Muzea východních Čech Petra Grulicha by bez jejich součinnosti nebyl momentálně vznik virtuální verze výstavy možný. „Kvalitní spolupráce s kolegy z univerzity si velice cením, zvlášť proto, že vše dělají ve svém volném čase. Naplno však pracují lidé ze všech oddělení našeho muzea a plní, i přes zpřísněný režim, všechny své ostatní úkoly. Vystavovat ale nemůžeme. Jenže lidé by měli mít možnost potěšit se z krásy muzejních exponátů, zejména v této nelehké době. Proto jsme se rozhodli, kompletně všechny výstavy, které se nyní v muzeu nacházejí, postupně převést do digitální podoby a zdarma – po dobu uzavření- nabídnout veřejnosti.“

Koncept online výstav návštěvníkovi nabízí prohlídku fotografií, dokumentů, sbírkových předmětů, případně i audiovizuálních materiálů spojených s danými výstavami.

„Virtuální prohlídková trasa je založena na principu skládání panoramatických fotografií a umožňuje návštěvníkovi volný pohyb výstavou s možností získání doplňkových informací na trase. To vše je uzpůsobeno samozřejmě i pro mobilní telefony a tablety. Mám radost z toho, že spolu se studenty mohu muzeu pomoci s využitím technologií, které studenti během studia poznávají,“ říká za tvůrce virtuální části Martina Borkovcová z Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK.

Muzeum bude paralelně také zveřejňovat online přednášky pro veřejnost na různá témata, která zprostředkují muzejní vědci. Speciální součástí on-line nabídky MVČ pak budou produkty pro školy. Ty také teprve vznikají. Na jejich realizaci se kromě muzejních edukátorů podílí navíc pedagogové z jedné ze spolupracujících základních škol. Všechny tyto produkty budou zároveň dostupné prostřednictvím sociálních sítí. Sekci virtuální výstavy je možné otevřít přes webové stránky Muzea východních Čech v Hradci Králové nebo zde.

Práce v muzeu s jeho uzavřením pro veřejnost nepřestala a v řadě případů se s karanténou ani nijak zvlášť nezměnila. „Ostatně výstavnictví tvoří méně než polovinu agend našeho muzea“, doplňuje ředitel Petr Grulich. „Většina pracovníků má samozřejmě minimálně dílčí home office. Nicméně například archeologové a přírodovědci jsou nadále v terénu, protože stavby ani příroda nečekají. Historici a pedagogové pracují z domu, stejně tak konzervátorky a dokumentátoři si práci domů odnesli. Dělnické profese do práce z významné části chodí a připravují pracoviště na moment znovuotevření či zabezpečují nezbytné činnosti v podobě péče o stroje, které velmi často musí běžet nepřetržitě. Zároveň byla zahájena i rekonstrukce Muzea války 1866. Na takzvaných překážkách jsou v téměř 70 hlavém muzeu pouze jednotlivci.“

I přesto se muzeum zapojilo také do šití roušek, kdy odběratelem byl odbor sociálních věcí Královéhradeckého kraje. Pro jím zřizovaná zařízení, ale také pro rodiny zaměstnanců muzea a jejich okolí, tak zaměstnanci dosud ušili na 500 kusů roušek.

zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové