Masopustní veselí se staročeskou zabijačkou – sobota 18. února 2023 – Svitavy

Masopustní veselí se staročeskou zabijačkou – sobota 18. února 2023 – Svitavy

2478
Sdílejte

V roce 2004 se ve Svitavách obnovila tradice masopustu a těšit se na něj můžeme také letos. V sobotu 18. února vyjde ve 13 hodin od Ottendorferovy knihovny průvod masek, aby před starou radnicí požádal starostu města o povolení k obchůzce. Následně bude pokračovat až na horní část náměstí Míru, kde se uskuteční i tradiční masopustní jarmark.

Vzduchem opět zavoní zabíjačkové občerstvení s jitrnicemi, prejtem, tlačenkou, škvarky či polévkou. V nabídce budou rovněž masopustní koláče, svařené víno, punč, slivovice, pivo, čaj i limonáda. O kulturní program se postará brněnská agentura Rex a svitavské dechovky. Veselí vyvrcholí rituálním poražením kobyly v 15 hodin.

Přijďte na tradiční masopust a zabijačkové hody

V minulých ročnících Našeho města jsme vám přibližovali tradice spojené s masopustem. Co tedy masopust vlastně je? A jak masopust vnímali naši předkové?

K odpovědi jsem se nechal inspirovat proslulou a v některých aspektech dosud nepřekonanou encyklopedií z přelomu 19. a 20. století, Ottovým slovníkem naučným, kde se mimo jiné píše: „Masopust, německy Fasching, nazývá se v roce církevním doba od Tří králů do popeleční středy. Jest to doba svateb, plesů, zábav a bujného veselí… Původ masopustu hledají mnozí v pohanstvě, poukazující k římským Saturnaliím a Luperkaliím, s nímž má náš masopust mnoho podobného, zejména přestrojování se v maškary a provozování všelijakého bláznovství… Pochopitelno, že přísní mravokárci proti rozpustilým zábavám masopustním často horlívali.“

Poučné bylo také otevřít Staročeské výroční obyčeje z roku 1889 od Čeňka Zíbrta: „O původu masopustních zvyků mnoho již hádali a hádají. Celkem jest roztříditi různá mínění na dvě skupiny. Že se masopust vyvinul ze slavností římských a řeckých, soudili již staří Čechové. … Druhé domnění, že masopust vznikl až na půdě křesťanské, opírá své tvrzení důvodem, že křesťané jaksi na posilněnou před nastávajícím dlouhým postem hodovali, tancovali, žertovali, aby se dosyta před smutným postem vybouřili.“
Ať tak či onak, původ masopustu sahá hluboko do minulosti a my svojí účastí na něm se stáváme součástí této tradice. Přijďte tedy v sobotu 18. února na náměstí, těšíme se na vás!
Hynek Stříteský

 

Přijmete letošní výzvu a dorazíte v masce? 
Přijďte se s námi veselit a připojte se k průvodu v maskách. Vyrobit si je můžete třeba s dětmi doma…

Pro inspiraci přidáváme pár odkazů:

Mezi děti zavítá také náš roztomilý skřítek Sváťa, který si pro ně už teď chystá drobné dárečky 🙂

Těšíme se na shledanou!