Litomyšlské dny barokní tradice – 15. – 19. srpna – Litomyšl

Litomyšlské dny barokní tradice – 15. – 19. srpna – Litomyšl

1952
Sdílejte

Zveme Vás na třetí ročník nevýdělečného duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Ten se uskuteční v srpnu 2018. Záštitu nad festivalem převzali Martin Netolický – hejtman Pardubického kraje, Radomin Kašpar, starosta města Litomyšl, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký a Mons. Pavel Konzbul, titulární biskup litomyšlský.

PROGRAM FESTIVALU 15.–19. SRPNA 2018

STŘEDA 15. SRPNA

17:45 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže
SLAVNOST NANEBEVZTEÍ PANNY MARIE
Tarquinio Merula: Missa sopra la ruggiera (premiéra)

Účinkují: soubor Ritornello a hosté (um. vedoucí Michael Pospíšil).
Celebruje: R.D. Zdeněk Mach.

18:45 | mariánský sloup na Smetanově náměstí
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST POD ŠIRÝM NEBEM
Pár slov o mariánském sloupu, mariánské modlitby a litanie
K mariánskému sloupu se shromáždění přesune v procesí ze mše v proboštském chrámu.

Účinkují: soubor Ritornello a hosté (um. vedoucí Michael Pospíšil).
Vysluhuje: R.D. Zdeněk Mach.

ČTVRTEK 16. SRPNA

19:00 | kaple v zámeckém pivovaru
BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ NA LITOMYŠLSKU
Přednáška o regionálním barokním sochařství
Koná se ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl

Přednáší: doc. Martin Pavlíček, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.

PÁTEK 17. SRPNA

17:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže
POBOŽNOST ZA MĚSTO U RELIKVIÍ SV. VIKTORÍNA
Prosebná pobožnost u relikviáře sv. Viktorína z Amiterna, patrona Litomyšle, a požehnání městu před portálem kostela

Vysluhuje: R.D. Zdeněk Mach.

17:45 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže
MŠE SVATÁ
Bohoslužba ke cti sv. Viktorína z Amiterna, patrona Litomyšle, za město Litomyšl a jeho obyvatele

Celebruje: R.D. Zdeněk Mach.

SOBOTA 18. SRPNA

8:00–16:00 | Hora Matky Boží v Králíkách
POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH
8:00 – odjezd autobusu od proboštství
9:30 – prohlídka farního kostela sv. Michaela Archanděla
10:30 – procesí na Horu Matky Boží
11:30 – poutní mše svatá
12:30 – prohlídka poutního areálu s průvodcem
13:30 – odjezd autobusu do Litomyšle

Autobusová doprava pro účastníky poutě za dobrovolný příspěvek do naplnění kapacity autobusu.
Vstupné na prohlídku poutního areálu dle platného ceníku.
Celebruje: R.D. Zdeněk Mach.

19:00 | proboštský kostel Povýšení sv. Kříže
VEČER S CLAUDIEM MONTEVERDIM
Účinkují: vokální soubor EnRe (um. vedoucí Lukáš Grygerek) a hosté.
Vstupné dobrovolné

NEDĚLE 19. SRPNA

10:30 | piaristický kostel Nalezení sv. Kříže
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÁ PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ
Anonym (Guillaume Bouzignac?): Messe à sept voix

Účinkují: soubor La Bilancetta (um. vedoucí Ladislav Horký).
Celebruje: Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

MÍSTA KONÁNÍ

PIARISTICKÝ KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE
Barokní perla Litomyšle a ústřední budova piaristického areálu, chrám Nalezení sv. Kříže, byla vystavěna mezi lety 1714–1722 podle návrhů Giovanniho Battisty Alliprandiho a Františka Maxmiliána Kaňky. Monumentální stavba, jejíž interiér i exteriér zdobí sochařská díla z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Jiřího Františka Pacáka, je jednou z neodmyslitelných dominant města.

KAPITULNÍ KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Nejstarší dochovaný sakrální prostor ve městě. Založen byl v r. 1356 jako klášterní kostel u augustiniánského konventu a dodnes si uchoval ráz gotického chrámu. Nejcennější součástí kostela je gotická kaple sv. Josefa s původní freskovou výzdobou a sakristie s centrálním polygonálním sloupem.

MARIÁNSKÝ SLOUP
Dřevěnou sochu Panny Marie z 80. let 17. století nahradil kolem roku 1716 mariánský sloup, který měl být poděkováním neposkvrněné Panně za ochranu města před morovou epidemií, která se na počátku 18. století přehnala přes české země a Litomyšli se vyhnula. Morový sloup je patrně dílem architekta Alliprandiho, podle jehož návrhu jej vytvořil kameník Antonín Appeler.

HORA MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH
Kostel Nanebevzetí Panny Marie s klášterním areálem je nejvýznamnější poutní místo královéhradecké diecéze. Areál byl vybudován v letech 1696–1710 králickým rodákem a hradeckým biskupem Tobiášem Janem Beckerem a zahrnuje poutní kostel s klášterem redemptoristů (původně servitů) a rozsáhlým ambitem s kaplí svatých schodů. Ke klášteru vede přímá cesta v podobě lipové aleje lemované kaplemi křížové cesty a jinými drobnými sakrálními památkami.

ZÁMECKÝ PIVOVAR
Pivovar byl vystavěn paralelně s litomyšlským zámkem ve 2. polovině 16. století a v 18. století byl barokně upraven významným českým architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Mezi lety 2001–2006 a 2011–2014 prošel pivovar rekonstrukcí podle návrhu architekta Josefa Pleskota, který prostory přizpůsobil pro současné využití.

Více informací na www.baroknilitomysl.cz