Kraj podpoří preventivní programy Spirála pro děti a mládež

Kraj podpoří preventivní programy Spirála pro děti a mládež

3844
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Rada Královéhradeckého kraje doporučila zastupitelstvu schválit individuální dotaci ve výši 350 tisíc korun neziskové organizaci PROSTOR PRO. Finanční prostředky pomohou zajistit preventivní programy Spirála určené pro žáky základních a středních škol, které o ně projevují velký zájem.

„Podpora oblasti prevence rizikového chování je právě v současné době, kdy byly uzavřeny školy, velmi potřebná a důležitá. Aktivity ve školách realizované touto organizací jsou široké a nabízené programy umožňují dětem zvládnout současnou situaci, pomáhají předcházet a minimalizovat výskyt rizikového chování a poskytují pomoc i pedagogům při řešení rizikových situací. Bez finanční pomoci ze strany kraje by se preventivní činnost výrazně omezila, což by vedlo ke snížení dostupnosti programů v rámci celého kraje,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Součástí programu je poradenský servis pro pedagogy, žáky, studenty, rodiče a jejich rodinné příslušníky a lze v něm pracovat tzv. zakázkovým způsobem. Školní metodik prevence a třídní učitel se dohodnou s realizátorem programu na konkrétní zakázce pro danou třídu. Tím jsou preventivní aktivity zaměřeny na konkrétní situaci v konkrétní třídě, což je velmi efektivní způsob předcházení problémů. Mezi nejčastější riziková chování patří užívání drog, konzumace alkoholu, kouření, agresivita, šikana, záškoláctví a rasismus.

„Preventivní programy školy žádají a mají pozitivní ohlas i u veřejnosti. Každoročně oblast primární prevence podporujeme i prostřednictvím krajského dotačního programu Prevence a zdravý životní styl. PROSTORu PRO jsme letošní rok schválili podporu 180 tisíc korun. Organizace tedy od kraje dostane na svoji činnost celkem 530 tisíc korun,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Hradecká nezisková organizace PROSTOR PRO žádala o finanční prostředky ministerstvo školství, které ale jejich žádost nepodpořilo. Také ministerstvo zdravotnictví každoročně poskytovalo dotace na preventivní programy, avšak pro letošní rok je nevyhlásilo.

PROSTOR PRO působí v Hradci Králové a jeho okolí již od roku 2000. Organizace má od ministerstva školství certifikaci odborné způsobilosti k pořádání programů primární prevence. Realizuje nízkoprahové, preventivní a prorodinné programy, pořádá akce a aktivity pro veřejnost, poskytuje odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací. Kromě okresu Hradec Králové se aktivity realizují také v okresech Náchod a Trutnov.

zdroj: KHK