Jízda na černo v Hradeckém MHD pořádně podražila

Jízda na černo v Hradeckém MHD pořádně podražila

5750
Sdílejte

Od ledna 2017 se na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů zvyšuje základní přirážka k jízdnému z 1 000,- Kč na 1 500,- Kč. Tato přirážka se uplatňuje za jízdu bez platného jízdního dokladu, za kouření ve vozidle, za uskutečnění přepravy zakázaných věcí a předmětů a za hrubé znečištění vnitřku vozidla cestujícím.

Dále se mění i snížená přirážka ze 400,- Kč na 500,- Kč, jde o případ, že cestující zaplatí přirážku na místě, tj. v době řešení porušení povinností cestujícího nebo v hotovosti ve lhůtě třech pracovních dnů, následujících po dni zjištění porušení těchto povinností v oddělení tarifu a jízdenek v sídle společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

V případě, že cestující prokáže ve lhůtě tří pracovních dnů následujících po dni zjištění jeho jízdy bez platného jízdního dokladu, že v době kontroly měl již zakoupenou jízdenku, respektive byl držitelem průkazu opravňujícím k bezplatné přepravě, přirážka je snížena na 50,- Kč.

O nové možnosti platby kartou v trolejbusech MHD Hradec Králové, jsme Vás informovali včera – čtěte zde.
mhd-hradec-kralove-trolejbus

zdroj: www.dpmhk.cz