Jaké stavby z východu Čech jsou adepty na stavbu roku?

Jaké stavby z východu Čech jsou adepty na stavbu roku?

1642
Sdílejte

Hlasujte pro stavby roku z východočeského kraje! Zde jsou adepti, kteří se ucházejí o Vaše hlasy.

Komenského most v Jaroměři

most-jaromer-stavba-roku        Původní Komenského most z roku 1886 spojoval historické centrum města s tehdy nově organizovaným městským prostorem zvaným Na Ostrově. Byl spojnicí dvou urbanisticky a architektonicky velmi odlišných městských částí, tvořenou příhradovou ocelovou konstrukcí o dvou rozdílných polích s rozdílnou konstrukční výškou. Přestože se jednalo o most šikmý, byla jeho konstrukce provedena jako přímá, pouze krajní konstrukční pole vykazovala atypická provedení pro šikmé uložení na nábřežních opěrách a na právě tak šikmé podpěře mezilehlé. V důsledku různých výšek nábřežních opěr byl most veden v mírném spádu. Přestože se jednalo o jednoduchou, pragmatickou konstrukci s poměrně nízkými architektonickými ambicemi, stal se původní Komenského most až do doby svého zániku v červnu 2013 nejen frekventovanou městskou komunikací ale svou subtilní konstrukcí přirozeně vrostl do městského panoramatu. Obnovení této historicky rostlé situace v limitujících podmínkách daných investičními náklady bylo výzvou, vyžadující nejen technickou vynalézavost, ale i určitou architektonickou zdrženlivost a vůli vyvarovat se jak přehnaným modernistickým gestům, tak i retrospektivně-nostalgickým reminiscencím.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – revitalizace kláštera

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově         Poloha objektu je vyvýšeném skalním ostrohu nad řekou Stěnavou a v historickém centru města Broumov. Objekt benediktinského kláštera se nachází na územní národní kulturní památky v ploše smíšené obytné – v centrální historické zóně města – dle územního plánu města Broumov. Areál benediktinského kláštera v Broumově byl prohlášen za národní kulturní památku. Benediktíni získali území již na začátku 13. století. Do barokní podoby klášter přestavěli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofer. Hlavním cílem projektu byla programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera – vytvoření prostor pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Navrhované stavební úpravy byly prováděny z větší části v momentálně nevyužívaných částech kláštera, které byly ve stavu neodpovídajícímu jejich kulturnímu, historickému a architektonickému významu.

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

  bila-vez-hradec-kralove-stavba-roku       Bílá věž je nejvyšší stavbou historického jádra Hradce Králové a tvoří významný dálkový orientační bod. Spolu s chrámem svatého Ducha, kaplí svatého Klimenta a bývalou radnicí uzavírá západní frontu V. Vstup do objektu se nachází ve Franušově ulici. Věž využívá stávajících energetický přípojek doplněných o optický kabel. Řešení dopravy v klidu se neměnní a je situováno v prostoru Velkého náměstí.