Jak opravit praskající fasádu muzea v Chrudimi? Řešení již existuje

Jak opravit praskající fasádu muzea v Chrudimi? Řešení již existuje

1722
Sdílejte

Nad otázkami možné spolupráce kraje a města v kulturní a majetkové oblasti se sešli 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a nový starosta města Chrudim František Pilný. Zásadním tématem jednání byla oprava praskající zdi a opadávající fasády Regionálního muzea v Chrudimi, které provozuje kraj v budově města. Ani kraj, ani město nemá v současné době v rozpočtu 30 milionů korun na rozsáhlou opravu, proto se nabízí možnost společného postupu.

Pardubický kraj na základě dlouhodobé výpůjčky, podepsané v roce 2006 na 50 let, využívá pro potřeby Regionálního muzea v Chrudimi budovu, která patří městu Chrudim. Je to jediné krajské muzeum, kde je kraj v nájmu. Ve Vysokém Mýtě a Litomyšli získal kraj budovy bezúplatným převodem. Stejně tak je majitelem Zámku Pardubice, kde sídlí největší krajem zřizované muzeum – Východočeské muzeum a také Východočeská galerie.

V Chrudimi máme ve smlouvě dohodnuté podmínky o rozsahu krajem prováděné údržby a oprav. Za to naše muzeum plní svou regionální a paměťovou funkci pro město Chrudim a jeho okolí,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Plán oprav a údržby vznikl na základě stavebního posouzení v roce 2005 a tehdy byla fasáda zánovní. V minulých letech ale zřejmě na základě otřesů z dopravy a oprav mostu se na budově objevily statické poruchy, následně i praskliny fasády a také některé části začaly opadávat. Na to jsme museli reagovat vybudováním bezpečnostního lešení, které chrání kolemjdoucí.“ Tématem jednání bylo i případné estetické vylepšení dočasného bezpečnostního lešení.

V letošním roce Pardubický kraj počítá s přípravnými pracemi a vyhodnocením statického monitorování budovy. To určí rozsah potřebné opravy fasády. „Už nyní ale víme, že vzhledem k rozsáhlosti celého domu to nebude nic levného, odhady zatím mluví o 30milionové investici do budovy, která není v našem majetku,“ dodal Línek.
Městu se lešení před muzeem přirozeně nelíbí. „Chceme, aby tam nezůstalo zbytečně dlouho,“ konstatoval starosta František Pilný, který další závěry z tohoto jednání probere na radě města.

Ani kraj nepreferuje dlouholeté provizorní řešení. Pokud bychom se s městem dohodli na finanční participaci, bylo by možné opravu této památkově hodnotné muzejní budovy provést už v roce 2020,“ sdělil Línek.

Ze schůzky vyplynulo, že v řešení tohoto i dalších otevřených témat budou Roman Línek s Františkem Pilným pokračovat.
Zdroj: Pardubický kraj