FOTOGALERIE – Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty Hradec Králové

FOTOGALERIE – Slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty Hradec Králové

2727
Sdílejte

Univerzita Hradec Králové pozvala veřejnost na středu 24. května. Od 14 hodin proběhlo za účasti rektora univerzity, hejtmana Královéhradeckého kraje a dalších osobnostní slavnostní otevření nové budovy Přírodovědecké fakulty, která je třetím objektem postaveným v univerzitní lokalitě Na Soutoku naproti fakultní nemocnici.  Návštěvníci se při té příležitosti budou moci podívat nejen do vědeckých laboratoří, kde jim akademici i studenti různých oborů ukážou svou práci, ale uvidí také moderní přednáškové místnosti, aulu, počítačové učebny či odpočinková studentská atria. Výstavba trvala 21 měsíců s náklady 450 milionů korun. Z toho byla jedna třetina investována do mobiliáře. Budova univerzity splňuje současné evropské standardy a je plná technologických prvků. Pamětní desku pak slavnostně odhalil rektor univerzity prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Hlavním cílem univerzity bylo vybudovat špičkově vybavené přírodovědné prostory pro výuku a výzkum. Vzdělávají se zde studenti ve velmi žádaných studijních oborech jako je např. Systematická biologie a ekologie, Toxikologie a analýza škodlivin a Finanční a pojistná matematika. Působit zde budou studenti a vědecké kapacity přírodovědných a technických oborů jak z České republiky, tak z celého světa,“ říká rektor UHK Kamil Kuča.

Stavba třetí budovy univerzitního kampusu – Přírodovědecké fakulty, byla zahájena v únoru 2015. Univerzitní areál „Na Soutoku“ v té době tvořily budovy Pedagogické fakulty, která byla otevřena v roce 1997 a Fakulty informatiky a managementu, postavené v roce 2008. Vítězem soutěže o zhotovitele stavby se stala firma Gemo Olomouc, spol. s. r. o. Autorem koncepce královéhradeckého areálu „Na Soutoku“ je firma S-projekt Zlín, která jej vytvořila v 90. letech 20. století. Budova Přírodovědecké fakulty vychází z původní myšlenky architekta Ivana Bergmanna, podle níž stavbu vyprojektovala společnost Arch. Design project a. s. pod vedením architekta Jana Stoklasy.

Objekt architektonicky navazuje na zmíněné sousední budovy, výrazněji se však od nich liší pojetím interiéru i jeho výtvarným řešením, které se např. barvou a designem mobiliáře hlásí k identitě značky fakulty. „Důležité je, že kromě obvyklých poslucháren a kabinetů se v budově nalézají účelové prostory nezbytné pro vědeckou práci a výzkumnou činnost. Jedná se zejména o moderní a technologicky náročně řešené laboratoře, které jsou například v případě katedry biologie uspořádány v takzvané hygienické smyčce zabraňující kontaminaci okolního prostředí látkami používanými při experimentech. Projektová dokumentace této budovy vycházela z moderních trendů výstavby laboratoří významných vědecko-výzkumných světových pracovišť,“ upřesňuje děkan Přírodovědecké fakulty Pavel Trojovský.

Celá budova je kompletně vybavena moderní audiovizuální technikou a laboratorními technologiemi. Třetí budova na pozemcích u soutoku Labe a Orlice však nebude poslední stavbou v univerzitním areálu. „V blízké budoucnosti chceme navázat výstavbou v části přiléhající silničnímu okruhu, kde je naší prioritou vybudování sportovního zázemí, jež bude sloužit nejen UHK, ale rovněž dalším vysokým školám ve městě a sportovním klubům. Za tím účelem zadala UHK zpracování rozvojové studie lokality, v níž chce zároveň namísto stávajícího modelu parkování nabídnout parkovací domy a další objekty, sloužící mj. aplikované spolupráci UHK a soukromého sektoru,“ dodává kvestor UHK Stanislav Klik.Budova Přírodovědecké fakulty UHK v areálu Na Soutoku v číslech:

Celková užitná plocha budovy: 8 933,86 m².
Počet podlaží: 4
Počet učeben: 24
Počet laboratoří: 23
Délka x šířka x výška: 63,44 x 48,09 x 19,56 metrů

Na stavbu bylo použito:
– 257.766 m elektro kabelů
– 5.258 m3 betonu
– 89.979 kg ocelových konstrukcí
– 351 oken
– 324 dveří
– 103.175 ks cihel
– 26.242 m² omítek
– 6.833 m² obkladů a dlažeb
– 3.837 m² koberců a PVC
– 5.273 m² zámkové dlažby

Zdroj: Univerzita Hradec Královéotevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-1otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-2otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-3otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-4otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-5otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-6otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-7otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-8otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-9otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-10otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-11otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-12otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-13otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-14otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-15otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-16otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-17otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-18otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-19otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-20otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-21otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-22otevreni-prirodovedecke-fakulty-hradec-kralove-24-5-2017-23