Bude kasa Hradce Králové chudší o 220 milionů?

Bude kasa Hradce Králové chudší o 220 milionů?

1936
Sdílejte

Skoro 220 milionů korun, to je částka, kterou chce od hradecké radnice získat za údajný ušlý zisk, škody či hodnotu pozemku společnost CTP.  Ta započala s výstavbou na okraji Hradce Králové haly bez platného stavebního povolení. Společnost CTP ve své žádostí, kterou poslala na radnici, že ji město brání získat dodatečné stavební povolení kvůli odvolání souhlasů s rozšířením a rekonstrukcí silnice v ulici Svinarská.

„V době, kdy CTP Invest kupoval pozemky od společnosti FATO, byly souhlasy platné a účinné. Následně však ale byly městem Hradec Králové bezdůvodně a neočekávaně odvolány, a to přesto, že stávající předpisy odvolání souhlasů neumožňují,“ tvrdí v dopise adresovaném primátorovi Zdeňku Finkovi jednatel CTP Invest Remon Leonard Vos.

Zaplatit či nezaplatit? Rozhodnou zastupitelé 27. září

Vznikla tak škoda, která se každým dnem zvyšuje. CTP tedy vyzývá město k urychlenému vyřešení této situace. „V této chvíli nebudu ze své pozice polemizovat 
o tom, zda a do jaké míry jsou uváděné závěry o odpovědnosti města za škodu správné. Zmíním pouze to, že tvrzené nároky ani jejich výše nebyly ničím doloženy,“ uvedl primátor Zdeněk Fink pro denik.cz s tím, že sám o věci rozhodnout nemůže 
a předloží dopis na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva, které se bude konat 27. září, a předpokládá, že orgány města určí pověřeného člověka, který bude s CTP ohledně údajné škody jednat.

Mimořádné zastupitelstvo se bude konat už příští týden v úterý 23. srpna. Na programu by ale bod ohledně dopisu od CTP neměl, pokud se neskrývá pod bodem „právo stavby“. Je také možné, že s návrhem diskutovat o možných důsledcích a dalších krocích města vystoupí některý ze zastupitelů města Hradec Králové.

Opozice nešetří kritikou na žalující firmu

Řada opozičních zastupitelů nešetří CTP kritikou a zpochybňují odškodné i jeho případnou výši. „Podle mého názoru je to forma nátlaku na zastupitele, když jim nepomohla nabídka úplatku. Vzhledem k tomu, že předposlední potřebný dokument k dodatečnému stavebnímu povolení dostali před deseti dny, tak není možné tvrdit, že za tu dobu co oni poukazují, jsme jim způsobili škodu. Částka je zcela nelegitimní a jenom nás zkouší. Kdyby to bylo vymahatelné tak nebudou posílat dopis zastupitelstvu, ale dají nás rovnou k soudu. Hradec Králové je jediným městem, který CTP nevyhovělo, jinde jim ty černoty prošly,“ uvedl pro denik.cz zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM).

Pomsta CTP za nepřijatý „úplatek“?

Přístup firmy CTP je nehorázný v tom, že stavbu začala stavět bez povolení. Také se ztotožňuji s názorem Národního fondu proti korupci, že nabídka na miliony pro město naplňuje znaky podplácení. To je nepřijatelný krok. Se společností, která dopisem se sankcemi otevřeně vyhrožuje, by mělo město jednat rázně. Tvrdí, že jsme je poškodili odebráním souhlasů vydaných pro společnost Fato. Souhlasy ale byly vydány na jinou stavbu než postavilo CTP. Město na to mělo právo. I kdyby tyto souhlasy firma měla, tak stejně haly postavit nemohla, protože jí chyběly další souhlasy od města například o služebnostech. Je to strašení místo toho, aby se společnost snažila stavbu odstranit,“ uvedl zastupitel Martin Hanousek (SZ)

Opatrnější v hodnocení je jeho kolega Martin Soukup (ODS). „Zastupitelstvo se dopisem bude muset zabývat. Otázka je, jak je to s tím odvoláním souhlasu příjezdové komunikace. To je zásadní. Myslím si, že by zastupitelstvo nemělo bránit tímto způsobem investorovi v jeho počínání, pokud se snaží zákonnými prostředky vyrovnat s požadavkem stavebního úřadu. Politikům do toho nepřísluší jakkoliv zasahovat. Když to řeknu trošku s nadsázkou, tak mi tento přístup přijde, jako když mám souseda a nechci mu povolit, aby mi postavil králíkárnu za plotem,“ dodává Martin Soukup.

Právní analýza je na straně města Hradec Králové

Radnice si nechala v dubnu 2016 vypracovat právní analýzu kroků města. Ze závěrů mimo jiné plyne, že město bylo zcela jednoznačně oprávněno své dříve poskytnuté souhlasy odvolat. Stanovisko zároveň zmiňuje, že s odvoláním souhlasů může být spojeno určité riziko, zejména, že by takový krok města mohl být novým investorem vnímán jako do jisté míry překvapivý.

Právní analýza nám dala jasno. Bylo v ní napsáno, že něco přijde a trochu zpochybnila postup města vůči investorovi. Pokud právní analýza bude přesná, tak nároky vůči městu mohou být vzneseny a město může tento soud prohrát. To už je více než varování a zvednutý prst. Prohrát soud 
v řádech stovek milionů by mohlo znamenat, že se například nikdy nepostaví fotbalový stadion nebo se zastaví některé investice na několik let,“ tvrdí Soukup.

Město si ale podle Martina Hanouska (SZ) nemělo právní analýzu vůbec zadávat. „Právní kancelář je dohledatelně ve spojení s firmami CTP i PSG. Je tam střet zájmu a posudek má několik chyb. Město by si mělo držet svůj právně silný názor. Nikdo nemá zájem, abychom se mstili, ale musíme dohlížet, aby tady byly dodržovány zákony a dával se dobrý příklad i ostatním občanům. Nemůžeme nahlížet na společnost s mnohamiliardovým obratem jinak než na malé stavitele. Musíme trvat na tom, že pokud se něco dělá načerno, musí se to odstranit. Pak se můžeme bavit o napravení vztahu,“ zakončuje Hanousek.

Víte, jak velkou částku představuje oněch 220 milionů: Je to částka, za kterou by mohlo město opravit Velké náměstí nebo zaplatit polovinu fotbalového stadionu.

Historie černých hal na okraji Hradce Králové

Podzim 2014 – Začíná výstavba skladových hal 
bez stavebního povolení.

Polovina prosince 2014 – Na stavební odbor města Hradec Králové dorazila zpráva o černé stavbě, která vyrůstá na okraji Hradce u výpadovky na Třebechovice pod Orebem.

Začátek roku 2015 – Stavební odbor provádí dvě kontrolní prohlídky, vydává zákaz v pokračování stavby, ukládá firmě CTP finanční pokutu a zahajuje řízení o odstranění stavby. Vše bez výraznějšího úspěchu.

Březen 2015 – Městem Hradec Králové podáno trestní oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu. CTP zastavuje stavbu.

Duben 2015CTP se omlouvá městu Hradec Králové a jeho občanům za černou stavbu. Vznikla petice proti stavbě.

Červen 2015Policie odkládá trestní oznámení, údajně se nejedná o trestný čin. Na pokutách firma CTP zaplatila necelé dva miliony korun.

Srpen 2015 – CTP dokládá stavebnímu úřadu všechna souhlasná stanoviska dotčených úřadů. Primátor Hradce Králové Zdeněk Fink ostře odmítá dostavění hal.

Září 2015 – Na zasedání zastupitelstva zastupitelé odmítají potvrdit povolení 
pro stavbu přístupové komunikace k objektům. Pozemek je ve vlastnictví města Hradec Králové.

Listopad 2015CTP žádá o přerušení řízení o dodatečném stavebním povolení. Zároveň začínají zástupci CTP jednat s jednotlivými zastupitelskými kluby. Městu Hradec Králové byla nabídnuto 7 milionů korun jako „investice“.

Prosinec 2015 – Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém jednání opět odmítá vydat povolení pro přístupovou cestu.

Březen 2016 – Firma PSG 
z Otrokovic, která je subdodavatelem pro CTP, nabízí městu „investici“15 milionů korun jako kompenzaci, za získání souhlasu města Hradec Králové s postavením příjezdové komunikace a možnosti dostavět haly.

Červen 2016Stavební úřad v Hradci Králové prodlužuje pozastavení řízení o dodatečném stavebním povolení do konce roku 2016.

Zdroj a použité citace – http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/ctp-chce-po-mestu-8-milionu-eur-20160815.html

Jaký názor máte k této kauze Vy?

Foto rozestavěného areálu CTP

rozestaveny-ctp-park-hradec-kralove