Adventní kujebácký jarmark – sobota 1. prosince 2023 ve Vysokém Mýtě

Adventní kujebácký jarmark – sobota 1. prosince 2023 ve Vysokém Mýtě

2353
Sdílejte

Vysokomýtský vánoční strom rozzáří náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě v předvečer adventu v sobotu 2. prosince v 16.30 po vystoupení žáků dechového oddělení a dětských pěveckých sborů Korálek, Kamínek a Rubínek ze Základní umělecké školy Vysoké Mýto
Rozsvícení vánočního stromu bude předcházet od 9.00 tradiční Adventní kujebácký jarmark s bohatou nabídkou adventních a vánočních dekorací, keramiky i regionálních dobrot, trdelníků, svařáku, punče a teplé medoviny. Návštěvníci jarmarku se mohou rovněž těšit na pestrý kulturní program, v jehož průběhu vystoupí dětský pěvecký sbor Kosáček MŠ Slunečná a žáci Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto, Základní školy Javornického, Základní školy Knířov a Základní umělecké školy Vysoké Mýto.
Program:
9.00 Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto
10.00 Základní škola Javornického
11.00 Kosáček MŠ Slunečná
14.00 Základní škola Knířov
15.00 Dechové oddělení ZUŠ Vysoké Mýto, Korálek, Kamínek a Rubínek
16.30 Rozsvícení vánočního stromu
Akci pořádá město Vysoké Mýto ve spolupráci s VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s.