89. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov – 2. – 10. srpna 2019

89. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov – 2. – 10. srpna 2019

1705
Sdílejte

Jiráskův Hronov je koncipován v souladu se statutem z roku 1994 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Program přehlídky bude obohacen vystoupením souborů ze zahraničí. Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Program JH se skládá z hlavního a volného programu

PLAKÁT HLAVNÍHO PROGRAMU.pdf

PLAKÁT HRONOFF-DOPROVODNÝ A VOLNÝ PROGRAM.pdf

Zdroj a více info na http://www.jiraskuvhronov.eu