53. ročník – Pochod za Rumcajsem – Jičín – sobota 30. března...

53. ročník – Pochod za Rumcajsem – Jičín – sobota 30. března 2019

3851
Sdílejte

Turistická sezona klepe na dveře a sní také jedna z největších turistických organizací v Česku. Pochod za Rumcajsem, Mankou a Cipískem.

V letošním roce nás čeká již 53. ročník populárního podniku, který do Jičína přiláká turisty z celého Česka. Trasy, které jsou každý rok obměňovány, vedou po značených turistických trasách kolem zajímavých dominant Českého ráje. Novinkou ročníku 2019, bude nová trasa pro historická kola, dlouhá 21 kilometrů.

Start a prezence již 53. ročníku: Sobota 30. března 2019 od 6.00 do 10.00 hodin, velké nádvoří zámku (Valdštejnovo náměstí 1).

Cíl: Shodný s místem startu v sobotu 30. března 2018 do 18.00 hodin.

Odměna: Účastník, který zaplatí startovné, projde kontrolami trasy a přijde včas do cíle, obdrží účastnický list Rumcajsovy rodiny a čaj. Na dětských trasách jsou bonbony, hry a tvůrčí dílny. K potkání bude Rumcajs s Mankou a Cipískem.
Trasy: dětské: 3, 5 a 7 km, dospělácké: 11, 24, 35 a 50 km, cyklistické: 28, 50, 70 km, historická kola: 21 km.

Startovné: 20 Kč pro všechny trasy.

Možnost ubytování: Ubytovna Tělovýchovné jednoty, Revoluční 1061, telefon 607 738 412, nebo Ubytovna Sport, Revoluční 863, telefon 737 270 329.

Upozornění: Trasy vedou Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj. Pohybujte se jen po značených trasách! Buďte ohleduplní k přírodě, k majetku obyvatel, k obyvatelům obcí a ostatním pochodníkům. Nikde nevyhazujte odpadky! Chovejte se slušně a podle zákonů ČR. Přestupky a trestné činy jsou řešeny Policií ČR. Turistické značky pro pěší (bílé pruhy) nejsou určené cyklistům (žluté pruhy). Pochod se pořádá za každého počasí, každý jde na vlastní nebezpečí, je odpovědný sám za sebe, za děti je zodpovědný zákonný zástupce. Hlídejte si své pejsky, zabezpečte je na vodítkách!

Klub českých turistů – odbor Jičín děkuje a přeje: „Zdrávi došli!“

&


;

STRUČNÝ POPIS TRAS

Dětské trasy (vhodné i pro kočárky):

3 km: Valdštejnovo náměstí > Žižkovo náměstí > lipovou alejí > skautský srub (kontrola) > lipová alej > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

5 km: Valdštejnovo náměstí > Žižkovo náměstí > lipovou alejí > Lodžie (kontrola, čaj, tvůrčí dílna) > Zebín u koní > skautský srub (kontrola) > lipová alej > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

7 km: Valdštejnovo náměstí > Žižkovo náměstí > lipovou alejí > Lodžie (kontrola, čaj, tvůrčí dílna) > Zebín u koní > U Bílého mlýna > skautský srub (kontrola) > lipová alej > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

Trasy pro dospělé:

11 km: Valdštejnovo náměstí > rybník Kníže > Kbelnice > Dílce (kontrola, čaj) > pila u Železnice > Prostřední mlýn > Zebínský dvůr > lipovou alejí > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

24 km: stejně jako 11kilometrová trasa > rybník Kníže > Holín > Prachov > hotel Pod Šikmou věží (kontrola) > Pod Velkou Svinčicí > U Pelíška > Na Stájích > parkhotel Skalní město > Prachov > Brada > Dílce (kontrola, čaj) > dále stejně jako 11kilometrová trasa.

35 km: stejně jako 11kilometrová trasa > pila u Železnice > Železnice > Bradlec, rozcestí > Klepanda > Ploužnice > Tábor > Košov, hostinec (kontrola) > Morcinov (u křížku) > Kozlov > U Peklovsi > Allainova věž > Kyje > Železnice > pila u Železnice > dále stejně jako 11kilometrová trasa.

50 km: stejně jako 24kilometrová trasa > parkhotel Skalní město > Hvozdec > Libuň > Morcinov (u křížku) > Košov, hostinec (kontrola) > Tábor > Ploužnice > Klepanda > Pod Kumburkem (kontrola) > Skalka pod Kumburkem > Zboží > Tužín > Bradlec > Železnice > pila u Železnice > dále stejně jako 36kilometrová trasa.
Trasy pro cyklisty:

28 km: Valdštejnovo náměstí > Holín > Prachov > Pařezská Lhota > Střeleč > Hrdoňovice > Libunec > Libuň, odb. žel. st. (samokontrola) > Javornice > Jinolice > Horní Podůlší > Kbelnice > bývalý Bílý mlýn > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

50 km: stejně jako 28kilometrová trasa > Pařezská Lhota > Pařez > Blata > Zámostí > Všeliby > Samšina > Šalanda > Staňkova Lhota > Sobotka > Semtiny > Kost (samokontrola) > Semtiny > Libošovice > Pleskoty > Pleskotský mlýn > Údolí Žehrovky > U Přibyla > Věžický rybník > Želejov > Troskovice > Svitačka > Újezd pod Troskami > Libunec > dále stejně jako 28kilometrová trasa.

70 km: stejně jako 50kilometrová trasa > Sobotka > Osek > Střehom > Dobšín (samokontrola) > Pomníky > Kost (samokontrola) > Semtiny > Libošovice > Pleskoty > Pleskotský mlýn > Lažany > Vyskeř > Drahoňovice > Hrubá Skála (samokontrola) > Želejov > dále stejně jako 50kilometrová trasa.

Historická kola, 21 km: stejně jako 28kilometrová trasa > Prachov > Jinolice > Dolní Podůlší > Zámezí > Železnice > Valdice > lipová alej > Žižkovo náměstí > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).Historie pochodu

V roce 1966 v Jičíně vznikl 1. ročník dálkového Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem. V klubové kronice je první zmínka o pochodu až ze VII. ročníku (1973). Společný start na trasy 55 a 30 km byl u Husova pomníku a účastnilo se 1258 pochodníků. Vzácným hostem pochodu se stal spisovatel Václav Čtvrtek. V závěru byli vyhlášeni Mr. Rumcajs a Mrs. Manka.

 

Tradice společných startů pokračovala až do roku 1978. Nevýhodou však byl velký pohyb účastníků přírodou ve stejnou dobu. Jak stoupala obliba dálkových pochodů, narůstal počet účastníků, a proto byly společné starty nahrazeny starty průběžnými. Pochod se zařadil mezi nejnavštěvovanější turistické akce v Československu. Proto byly postupně přidávány i kratší trasy, včetně dětských. Využívána byla bohatá síť turistického značení, vedoucí z Jičína všemi směry a propojující okolí Jičína. Dnes je, bohužel, tato síť neúplná, proto je pochod veden i po neznačených cestách, doplněn vlastním značením trasy pochodu.

 

V roce 1977 byl požádán ilustrátor pohádek o Rumcajsovi Radek Pilař o návrh na pamětní list pochodu. Od té doby se vydávají barevné účastnické listy s postavičkami Rumcajse, Manky a Cipíska, každý rok nově malířem navrhované.
Po smrti Václava Čtvrtka nesl pochod podtitul Memoriál spisovatele Václava Čtvrtka, po smrti výtvarníka Radka Pilaře se ustálil typ diplomu s variacemi postaviček pohádek o Rumcajsovi.

 

Klub českých turistů – odbor Jičín při pořádání pochodu spolupracuje s Městem Jičínem, který se podílí finanční dotací a na propagaci pochodu. Dále spolupracuje s občanským sdružením Lodžie a správcem Libosadu a s jičínskými skauty, kteří prověřují sportovní zdatnost malých turistů soutěžemi u skautského srubu.

 

Nejvíce účastníků (10 831) přišlo v roce 1982. V dalších letech počet kolísal v závislosti na počasí a na pohyblivosti velikonočních svátků. V roce 2001 byl pochod rozšířen i o trasy pro cyklisty. Po „hubených“ letech je v posledních dvou letech patrná vzestupná tendence počtu účastníků. V tabulce pod textem je zachycen počet platících účastníků v jednotlivých letech, nicméně účastníků je mnohem více, zvláště těch, kteří jsou doprovodem svých malých ratolestí.

K 45. ročníku napsal jičínský zastupitel Jan K. Čeliš pěkný článek na svých stránkách:

http://jan-k-celis.webnode.cz/news/pochod-ceskym-rajem-putovani-za-rumcajsem/

Článek o 48. ročníku, kterému vyjímečně přálo počasí a to přilákalo vyšší množství účastníků. Počet účastníků zakulatili tři opozdilci, kteří dorazili po uzávěrce sčítání pro novináře.

http://zpravyceskyraj.cz/zdravi-dosli-turistickou-sezonu-zahajilo-slunce/

Reportáže z 49. ročníku:


 

Počty platících účastníků pochodu:
1973 1258 1981 9303 1989 2385 1997 1274 2005 2464 2013 2358
1974 2900 1982 10831 1990 3398 1998 2350 2006 2386 2014 5405
1975 3573 1983 6242 1991 1541 1999 3818 2007 4486 2015 4367
1976 4735 1984 9576 1992 871 2000 2233 2008 3714 2016 6969
1977 7550 1985 5442 1993 1528 2001 3710 2009 2923 2017 8877
1978 6574 1986 4845 1994 1256 2002 4143 2010 2404 2018 5904
1979 8317 1987 4020 1995 2561 2003 5259 2011 3364 2019 ?

1980

6605 1988 2820 1996 1407 2004 2862 2012 1350    

 

Na 53. ročníku Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem se na vás těší Klub českých turistů – odbor Jičín.