5. září – Miletínskej Prasklej Řetěz – netradiční orienťák

5. září – Miletínskej Prasklej Řetěz – netradiční orienťák

1740
Sdílejte

Obměnou klasického orientačního závodu je „scorelauf“, při kterém mají závodníci stanovený časový limit, během kterého se snaží objet co nejvíce kontrol zakreslených na mapě a různě bodovaných. Na pořadí kontrol nezáleží. Za každou minutu přes časový limit je závodníkovi stržen určený počet bodů.

Závodník s nejvíce body, popřípadě lepším časem vyhrává VTO Zelená Stopa a Prasklej Řetěz pořádá v Miletíně (náměstí Karla Jaromíra Erbena) 5. září Scorelauf dvojic. Přihlášení: Až do 4. září 2015 do 12.00 hod.

Dne 5. září 2015 se pak můžete přihlásit na místě (celkový počet dvojic je však omezen na 100 párů). Platba startovného je v hotovosti při prezentaci před startem.Start: 8.00 až 10.00 hod., Miletín, nám. K. J. Erbena čp. 363, před trafikou Mateřídouška. Cíl: po šesti hodinách na trase v Pivovarské zahrádce v Miletíně. Časový limit: 6 hodin + 10 minut na prostudování mapy. Mapa: Doporučena mapa Podkrkonoší v měřítku 1:50.000.

Průběh závodu: Jedná se o typ závodu s volným pořadím kontrol, kdy každá kontrola je jinak bodována, tudíž závodník může objet libovolný počet kontrol avšak za maximálně 6 hodin. Umístění se počítá podle počtu bodů. V případě rovnosti bodů dle času za jakou dobu závodníci kontroly objeli.

Při prezentaci obdrží závodník průkazku, do které bude zapisovat objeté kontroly pomocí tužky. Dále mu bude vepsán do průkazky startovní čas a přidělené startovní číslo. Závodníci si sami vyplní hůlkovým písmem jméno, příjmení, ročník narození, tým a kategorii. Při prezentaci také závodníci obdrží mapu se zakreslenými body kontrol. Poté mohou ihned odstartovat.

Jako první je čeká jediná povinná kontrola, na které dostanou popis kontrolních bodů s upřesněním co na kterém kontrolním bodu mají opisovat. Pořadí dalších kontrolních bodů a jejich počet si již určí sami závodníci. Jednotlivé kontroly se budou zapisovat tužkou do připravených políček v průkazce. Na kontrolním bodu se opisuje písmeno. Dvojice se nesmí rozdělit a všechny objeté kontrolní body musí objet oba závodníci.

Maximální čas na trati je 6 hodin a 10 min. Deset minut mají závodníci na prostudování mapy.
Po dojetí do cíle bude závodníkům změřen čas, který jim bude zapsán do průkazky. Každá započatá minuta nad povolených 6 hodin a 10 min. je odečet tří bodů. Průkazku závodníci po dojetí odevzdají pořadateli. Dále pak bude spočten čas a počet bodů za objeté kontroly.

Závod se jede na vlastní nebezpečí každého závodníka.
Hlavním pravidlem závodu je pravidlo Fair Play. Kategorie: Muž-Muž, žena-žena, muž-žena, dospělý-dítě – mladší patnácti let – rozhoduje datum narození +99 – společný věk páru nad 99 let. Pěší – dvojice.

Startovné: 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě. Výsledky: Po dojezdu do cíle vyhlášení v Pivovarské zahrádce v Miletíně. Poté budou umístěny na stránkách www.prasklejretez.cz. Ceny: Celkově nejlepší dvojice získá putovní pohár. Nejlepší tři dvojice v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny.

Občerstvení: Po dojezdu v Pivovarské zahrádce 2x pivo, 2x klobása na posádku. Parkování: Miletín, nám. K. J. Erbena. WC: Během závodu v přírodě, po závodě v Pivovarské zahrádce. Funkcionáři: Bedřich Hak, telefon: 603495188, Zdeněk Paulus, telefon: 606788403.

Web závodu: www.prasklejretez.cz. Informace o celém závodu  na: prasklejretez@gmail.com

miletin-prasklej-retez