Žlunice

Žlunice

Žlunice patří mezi jednu z obcí ležících v okrese Jičín, který je součástí Královéhradeckého kraje, asi 17 kilometrů od samotného města Jičína, nedaleko Českého ráje. V roce 2014 zde žilo trvale hlášených 251 obyvatel.

Adresa obecního úřadu:
Žlunice 138

50734 Žlunice
Oficiální web: www.zlunice.cz
E-mail: obec.zlunice@tiscali.cz

Starosta – Ing. Roman Horák

Co můžete najít ve Žlunicích?

  • multifunkční kulturní dům – bývalá fara
  • mateřská škola s kapacitou 30 dětí
  • pošta
  • prodejna potravin
  • dětské hřiště s hernímy prvky
  • fotbalové hřiště
  • multifunkční hřiště s umělým povrchem

Cestovní ruch a turistika

Obcí prochází cyklotrasa KČT č.4288 Roudnice – Rožďalovice

Žlunické polesí je přírodní památkou o velikosti 231 ha. Lesní porost se nachází v prostoru mezi Slavhosticemi, Žlunicemi, Sekeřicemi a Chroustovem. Žlunické polesí bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1990, významné je dubohabřinovým porostem s výskytem teplomilných druhů rostlin.
Památky ve Žlunicích

Fara – pozdně barokní budova byla vystavěna v letech 1762-1765 ( za vlády rodu Kolloredů)  V. Jirsákem podle staršího projektu V. Schneidera z roku 1735. Téměř intaktně zůstala zachována vnitřní dispozice, zachovány jsou původní dřevěné podlahy, dřevěné schody na půdu a většina výplní okenních a dveřních otvorů ( včetně kování). Prohlášena za kulturní památku v r. 2012. V průběhu roku  2013 provedena kompletní rekonstrukce fary za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu.

Rodný dům Václava Špály – bývalá cihelna, kterou měl otec V. Špály pronajatou od vrchnosti – rod Czerninů z Dymokur.

K historicko uměleckým památkám nutno přiřadit i kamenné skulptury na veřejném prostranství. Jedná se o kamennou sochu Pieta na podstavci, pod budovou fary, od neznámého sochaře či kameníka. Byla pořízena r. 1749 nákladem Matěje Vršťaly. Druhá kamenná socha je sv. Jan Nepomucký na podstavci mezi lipami při rozcestí silnic k Sekeřicím a Kozojídkám. Pořídil ji r. 1728 Jan Kohout, myslivec, za 50 zl. Třetí skulptura je kamenný kříž u budovy Jednoty z r. 1867.

Zdroj: www.zlunice.cz