Zahájení jarní turistické sezóny 2017 v Pardubickém kraji 25. března

Zahájení jarní turistické sezóny 2017 v Pardubickém kraji 25. března

2077
Sdílejte

Motto: „Poznejte s námi naše krajské město“

Připraven zajímavý program na úvod programu zahájení turistické sezóny 2017 v Pardubickém kraji:
Budova C Krajského úřadu (stará reálka), Komenského náměstí 120 (8 – 11 h):
Registrace účastníků (8 – 9 h)
Poskytování informací, prezentace činnosti pořadatelů a spolupořadatelů, nabídka informačních a turistických materiálů, tiskovin, knih, map apod. (8 – 11 h)

Program ke stažení – ZJTS

Komenského náměstí:

  • Hudební vystoupení trampské skupiny Vodáci (8 – 9 h, 9.15 – 9.20 h)
  • Proslovy představitelů Pardubického kraje, města Pardubic a KČT (9 – 9.15 h)

Poznávací program ve městě a okolí (9 – 18 h):

S průvodcem a výkladem:
• Městskou památkovou rezervací (délka 1 km, trvání 1:30 h, od 10, 12 a 14 h)
• Báje a pověsti spojené s Pardubicemi (délka 1 km, trvání 1:30 h, od 10 a 12 h)
• Prohlídka pardubické radnice (trvání 1 h, od 10 do 14 h každou celou hodinu)
• Procházka nábřežími a parky: od Prokopova mostu podle Chrudimky okolo sokolovny, aquacentra, prohlídka ekocentra Paleta, přes lávku pod Vinicí, park pod Vinicí, okolo Matičního jezera, Staré rybárny (možnost občerstvení, dětský koutek), okolo bývalé hydroelektrárny a Winternitzových mlýnů do parku Na Špici (místo konání Olympijského parku Pardubice 2016, dětské hřiště), novou lávkou přes Chrudimku do Tyršových sadů (dětský koutek) a na zámecké valy (délka 6 km, od 10 a 12 h)
• Cyklistický výlet Po stopách Pernštejnů (délka 40 km, trvání 4 h, od 10 h)
• Plavba do Kunětic a zpět lodí Arnošt (trvání 3 h, 2 plavby od 10 a 13.30 h). Nutná rezervace na adrese arnost@kct-slovan-pardubice.info a platba předem nejpozději do 31. ledna 2017
• Historickým trolejbusem po stopách moderní architektury (trvání 2 h, 2 jízdy od 12 a 14 h). Nutná rezervace na adrese trolejbus@kct-slovan-pardubice.info a platba předem nejpozději do 31. ledna 2017
• Prohlídka zámeckého areálu (palác, kaple, valy) (od 10 do 15 h každou celou hodinu)
• Prohlídka historické expozice Pardubice – příběh města (od 13, 14, 15 h)
• Procházka kurzem Velké pardubické (trvání 2 h, odjezdy na závodiště v 10, 12 a 14 h). Nutná rezervace na adrese zavodiste@kct-slovan-pardubice.info a platba předem nejpozději do 31. ledna 2017

Samostatně:
Turistické informační centrum, nám. Republiky 1 (pod Zelenou bránou), otevřeno od 9 do 18 h
Pamětihodnosti:
– Zelená brána, otevřena od 10 do 15 h, poslední vstup v 14.30
– Východočeské muzeum Pardubice, Zámek 2, otevřeno od 10 do 18 h
– Východočeská galerie v Pardubicích, expozice Zámek 3, expozice dům U Jonáše, Pernštýnské nám. 50, obě expozice otevřeny od 10 do 18 h
– kostely: arciděkanský kostel sv. Bartoloměje, nám. Republiky, kostel Zvěsto-vání Panny Marie, Klášterní ul., oba otevřeny od 8 do 15 h
– valy a zámek
– Stezka Viléma z Pernštejna (2,5 km)
– Stezka po stopách odbojové skupiny Silver A (2 km)
– Výlet na Kunětickou horu (pěšky nebo na kole, včetně návštěvy Perníkové chaloupky a hradu), po červené zn. 10 km, po zelené zn. 7 km, hrad otevřen od 10 do 16 h, poslední komen-tovaná prohlídka v 15 h, Perníková chaloupka otevřena od 9 do 16.30 h

Změna programu vyhrazena.
Sledujte podrobnosti a další informace na http://www.kct-slovan-pardubice.info
Srdečně zveme a těšíme se na vás!