Víkendový nešvar z Hradce Králové – nevyžádané reklamy

Víkendový nešvar z Hradce Králové – nevyžádané reklamy

2413
Sdílejte

Během neděle 16. října se po Hradci Králové objevil v masivní míře reklamní leták a to i ve schránkách, které jsou výrazně označeny sdělením, NEVHAZUJTE REKLAMU…. jak je na podobné situace připravena legislativa ČR? A vadí Vám, že někteří distributoři reklamy toto nařízení porušují a reklamní letáky do schránek vhazují?

letak-nevyzadana-reklamaletak-nevyzadana-reklama-hk

Ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“), je zakázáno šíření nevyžádané reklamy v listinné podobě, pokud adresáta obtěžuje; za reklamu, která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla nevyžádaná reklama šířena.

O nevyžádanou reklamu se bude jednat vždy v případě, kdy si její potenciální adresát umístí na svoji poštovní schránku oznámení „nevhazujte reklamu“, „reklamní letáky ne“ apod. Objeví-li se v takto označené poštovní schránce reklama – reklamní leták, nastane problém. Koho za šíření tzv. nevyžádané reklamy postihnout? Kdo je zodpovědný za takové šíření nevyžádané reklamy listonoš, distributor nebo „škodolibý“ soused? V praxi jen stěží dozorový orgán (krajský živnostenský úřad) zjistí, kdo reklamní leták do poštovní schránky umístil a kdo tak za šíření nevyžádané reklamy zodpovídá.

I když je vhození reklamního letáku do schránky označené textem, že si adresát nepřeje šíření reklamních letáků do své poštovní schránky, porušením zákona o regulaci reklamy. Aby mohla být šiřiteli nevyžádané reklamy uložena pokuta za protiprávní jednání, musí být jednoznačně identifikován, nejlépe přistižen při činu za přítomnosti svědka, a to z důvodu zamezení situace, kdy se jedná o tvrzení proti tvrzení.