Veřejná sbírka na podporu Dominiky, Nikol a Patrika z Rychnova nad Kněžnou

Veřejná sbírka na podporu Dominiky, Nikol a Patrika z Rychnova nad Kněžnou

2468
Sdílejte

Pomoc je určena na podporu osiřelých nezaopatřených dětí, jejichž matka zemřela násilným činem, a které se tak z vteřiny na vteřinu ocitly ve složité životní situaci. Výtěžek bude použit na jejich studium aktuální životní a další běžné potřeby v jejich složitém období dospívání. Pomoci lze jakýmkoli finančním příspěvkem na transparentní účet založený u České spořitelny a.s. Organizátorem je město Rychnov nad Kněžnou www.rychnov-city.cz. Veřejná sbírka byla povolena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod č.j. KUKHK-22178/SKZ/2019-3 dne 15. 07. 2019.

Č. účtu:  8296512/0800          

Děkujeme za Vaši pomoc!

Na transparentní účet je možné přispívat do 31. 12. 2019.

Účet je v českých korunách. Jako variabilní symbol lze užít jakékoli číslo.

Účet je transparentní, to znamená, že po zpracování bankou budou veřejně dostupné údaje v rozsahu: jméno a příjmení, popř. název dárce, darovaná částka, variabilní a konstantní symbol a zpráva pro příjemce. Náhled na aktuální stav transparentního účtu bude dle podmínek banky přístupný do 10 pracovních dnů od jeho zřízení.

Dar je možné poslat i pomocí složenky typu A nebo osobně na pobočkách České spořitelny, kde lze požádat o anonymní vklad (vklad na pobočce je spojen s bankovním poplatkem).

Dotazy lze zasílat na adresu verejna.sbirka@rychnov-city.cz.