Velvyslanec Itálie Aldo Amati navštívil Hradec Králové

Velvyslanec Itálie Aldo Amati navštívil Hradec Králové

9351
Sdílejte

Vážení přátelé Itálie,

měli jsme možnost zažít velice významnou a mimořádnou akci!
Psal se datum 7. října 2015 a do Hradce Králové za námi na návštěvu zavítala Jeho Excelence, Velvyslanec Itálie Aldo Amati. Hlavním cílem celé akce bylo seznámit pana Velvyslance s Hradcem Králové a se členy hradecké pobočky. Celý den byl nabit událostmi. Na 12. hodinu dorazil pan velvyslanec v doprovodu pana Petra Dostála (člen představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové komory, společnost CTS Group a předseda SPI), paní Jany Filkové (manager Italsko-české obchodní a průmyslové komory) a Ing. Evy Poddané (tajemnice Společnosti přátel Itálie) a společně s místopředsedkyní  Společnosti přátel Itálie Hradec Králové, Ing. Kateřinou Langrovou, měli možnost poobědvat v jedné z hradeckých restaurací s primátorem města Hradce Králové, MUDr. Zdeňkem Finkem v doprovodu Ing. Lukáše Martinka (referent zahraničních vztahů města HK). Stejně jako celý den, tak i hovory vedené při obědě byly pestré. Probírala se témata od Giro d´Italia, přes pěvecký sbor Boni Pueri, divadlo Drak, hradecké firmy spolupracující s Italy, ale na přetřes přišla i otázka migrantů. Bylo to velmi milé setkání u dobrého jídla a v příjemném prostředí.
Na 13:30 se ke skupince přidala paní průvodkyně PhDr. Alena Adlafová, CSc.,  která provedla celou delegaci naším krásným městem. Nejprve byla delegace přijata s otevřenou náručí a italským uvítáním pana Mons. Josefa Sochy, generálního vikáře Biskupství královehradeckého. Budova královehradeckého biskupství skrývá za zdmi velké skvosty. Nejenom že se jedná o budovu s italským vlivem, jelikož se na výstavbě podílel architekt Santini, ale neobyčejná kaple a knihovna s mnoha archiváliemi v nás všech vzbudila velký obdiv.

navsteva-italeskeho-velvyslance-v-hradci-kralove-6 navsteva-italeskeho-velvyslance-v-hradci-kralove-5 navsteva-italeskeho-velvyslance-v-hradci-kralove-4 navsteva-italeskeho-velvyslance-v-hradci-kralove-3 navsteva-italeskeho-velvyslance-v-hradci-kralove-2 navsteva-italeskeho-velvyslance-v-hradci-kralove-1 navsteva-italeskeho-velvyslance-v-hradci-kralove

Dále během prohlídky města skupina zamířila až na vršek nově rekonstruované  Bílé věže a také do katedrály sv. Ducha, kde si nešlo nepovšimnout nově vystavených relikvií papeže Jana Pavla II. Na 16. hodinu se skupina přesunula přes Východočeské muzeum na schůzku do Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, kde byla přivítána Ing. Erikou Javůrkovou, ředitelkou jednatelství Hradec Králové. Cílem návštěvy bylo navázání kontaktu s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a projednání možností spolupráce za účelem uspořádání setkání obou komor s hradeckými podnikateli na jaře 2016. I toto jednání bylo velmi příjemné a smysluplné.

Na závěr celého dne byla za přítomnosti všech výše uvedených hostů, členů a příznivců Společnosti přátel Itálie slavnostně otevřena výstava 25 let činnosti Společnosti přátel Itálie ve fotografii, která je k dispozici ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, v galerii Automat do konce října 2015. Na závěr bychom rádi poděkovali, nejen panu velvyslanci za to, že se za námi přijel podívat, ale také všem zúčastněným stranám, které přispěly k organizaci celého dne. Jednak panu primátorovi, MUDr. Zdeňku Finkovi a městu Hradec Králové, který zajistil společný oběd delegace a následnou prohlídku města, dále pak Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje, Královehrackému biskupství, Italsko-české obchodní a průmyslové komoře a kanceláři pana velvyslance. A nemalé díky patří i PhDr. Aleně Adlafové, CSc,která nám zajistila odpolední procházku Hradcem Králové. Velké díky patří výboru Společnosti přátel Itálie Hradec Králové, kterému se podařilo uspořádat další z velmi podařených akcí. Informace včetně fotogalerie můžete shlédnout na:

http://www.prateleitaliehk.cz/udalosti/uskutecnene/navsteva-jeho-excelence
velvyslanece-italie-alda-amatiho/
(http://www.prateleitaliehk.cz/udalosti/uskutecnene/navsteva-jeho-excelence-velvyslanece-italie-alda-amatiho/)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.944263825632427.1073741853.
127745760617575&type=3
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.944263825632427.1073741853.127745760617575&type=3)
Upoutávku na výstavu si poslechněte z rozhovoru z Českého rozhlasu HK

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3486927
(http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3486927)