V Pardubickém kraji začíná fungovat regionální dobrovolnické centrum

V Pardubickém kraji začíná fungovat regionální dobrovolnické centrum

3955
Sdílejte

V deseti českých krajích zahajují od května letošního roku svou činnost regionální dobrovolnická centra. Ta zřizuje a finančně podporuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost ESF. Jde o informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce v daném kraji, která především pomohou zlepšit dostupnost dobrovolnictví v regionech. V Pardubickém kraji se jeho provozovatelem stala na základě otevřeného výběrového řízení Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), jež má letité zkušenosti s působením v neziskovém sektoru i s managementem dobrovolnictví.

„Aktuálně v Pardubickém kraji působí 15 lokálních dobrovolnických center. Ta propojují organizace a dobrovolníky, zajišťují jejich vzájemnou komunikaci a poskytují potřebný servis. Vedle toho až tisíce dalších neziskových organizací fungují za přispění pomoci dobrovolníků. Regionální dobrovolnické centrum bude proto zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji. Jeho smysl tkví také v ukotvení významu dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti,“ sdělila Lucie Křivková, odborný garant Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

Každý, kdo chce začít s dobrovolnictvím ve své organizaci nebo jako dobrovolník či potřebuje radu ve svých současných dobrovolnických aktivitách, může služby nového centra využít. Jeho existence napomůže k lepšímu propojení nabídky a poptávky po dobrovolnictví v regionu.

„Jsem velmi rád, že v našem kraji vzniká regionální dobrovolnické centrum, jehož provoz bude zajišťovat organizace KONEP, která se věnuje především rozvoji neziskového sektoru. Pardubický kraj dlouhodobě podporuje dobrovolnictví včetně činnosti lokálních center a zavedení dobrovolnictví ve veřejné správě. Aktivit v kraji je již celá řada, a tak je logickým a potřebným krokem jejich koordinace a určité metodické vedení,“ uvedl ke vzniku centra Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Centrum povede databázi organizací, kde dobrovolníky potřebují, i osob, jež mají zájem jako dobrovolníci pomáhat. Zaměří se na propagaci dobrovolnictví v kraji, ať už prezentacemi na akcích jako jsou různá setkání neziskových organizací, Den dobrovolnictví nebo „dny otevřených dveří“, tak prostřednictvím webu a sociálních sítí. Pomocí nich umožní snazší orientaci v novinkách a informacích z oblasti dobrovolnictví v kraji i celé ČR. Rovněž bude mít kontaktní místo v sídle KONEPu otevřené pro veřejnost. V rámci své činnosti nabídne nejen odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví, ale i vzdělávání pro dobrovolníky a jejich koordinátory. Důležitá bude také spolupráce s krajským úřadem a místními samosprávami na tvorbě koncepcí či strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví v kraji.

„Poslední měsíce, kdy naše země musí čelit nepříznivé situaci s koronavirem, se opět naplno projevila síla mezilidské pomoci a nezastupitelná role dobrovolníků, jejichž aktivity doslova hýbaly celým Českem. Je dobré si stále připomínat, že slogan „Dobrovolníci mění svět“ není jenom prázdnou frází, ale že dobrovolnictví skutečně tvoří základy pilířů vyspělé občanské společnosti. Je proto důležité, stavět toto téma stále více do popředí a podporovat rozvoj dobrovolnictví na všech úrovních – lokální, regionální i celostátní“, vyzdvihuje význam celého projektu Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a místopředsedkyně správní rady Koalice nevládek Pardubicka.

zdroj: Pardubický kraj