V Jaroměři vzniklo dálniční oddělení policie, dálnice bude až za rok

V Jaroměři vzniklo dálniční oddělení policie, dálnice bude až za rok

2262
Sdílejte

V těchto dnech začíná naplno fungovat nově vzniklé dálniční oddělení v Jaroměři, které sídlí v místě obvodního oddělení Jaroměř. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje zareagovalo s předstihem na potřebu zřízení dalšího dálničního oddělení, které by mělo do budoucna pokrýt policejní dohled na nově vystavěném úseku dálnice D11, jež bude hlavní páteřní komunikací pro cesty do sousedního Polska.

„I v této pro všechny z nás nelehké době, kdy čelíme všichni společně mnoha omezením a složitým situacím, plynou pro Policii ČR stále důležité úkoly spojené s dohledem nad dodržováním veřejného pořádku a nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Vznik oddělení by měl v prvopočátku právě řešit zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v předmětné oblasti, především na komunikacích I/33 a I/37, kde již v této době dochází kvůli nárůstu intenzity dopravy mnohdy k nepříjemným kolizním situacím,“ dodává brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Přípravné práce nutné pro vznik oddělení trvaly zhruba tři měsíce, v jejichž průběhu policisté získali nutnou techniku, výbavu a zejména zázemí pro výkon své služby. „Policisté začínají sloužit na nově zřízeném dálničním oddělení v těchto dnech. V předstihu, tedy před zprovozněním nového úseku dálnice D11, mohou začít už v této době rychleji, lépe a efektivněji eliminovat problémy spojené s bezpečností a plynulostí silničního provozu a také mohou samozřejmě ve větší míře potírat i trestnou činnost, s níž se v těchto místech setkáváme,“ vysvětluje úlohu policistek a policistů na jaroměřském dálničním oddělení brig. gen. Ing. Petr Petřík.

„Dálniční oddělení disponuje třemi osobními vozidly, dvěma motocykly a v současné chvíli je zde pro výkon služby zařazeno zhruba deset policistů s tím, že jejich počet se bude s blížícím se termínem zprovoznění nového úseku dálnice D11 nadále zvyšovat,“ upřesňuje plk. Ing. Petr Dušek, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

S ohledem na vývoj a postup výstavby dálnice D11 by měli policisté přesídlit v budoucnu do nového dálničního oddělení, které by mělo poté sídlit ve Stříteži a mělo by být již součástí nově vybudované dálnice.

zdroj: PČR