Turistický pochod Krajem Eduarda Štorcha – sobota 19. května – Ostroměř

Turistický pochod Krajem Eduarda Štorcha – sobota 19. května – Ostroměř

1736
Sdílejte

Klub českých turistů Ostroměř pořádá 43. ročník turistického pochodu & 20. ročník cyklotrasy Krajem Eduarda Štorcha – sobota 19. května

Prezentace, start i cíl:
Základní škola Eduarda Štorcha v Ostroměři – 7 až 10 hodin

Trasy:
kočárková 3 km
pěší 7, 12, 20 a 30 km
cyklo 25, 35 a 50 km

Součástí pochodu jsou soutěže pro děti.
Každý účastník na startu obdrží mapku s podrobným popisem vybrané trasy, drobné občerstvení a v cíli pamětní list a překvapení.

Stručné popisy tras:
• kočárková 3 km (Naučná stezka Eduarda Štorcha) – ZŠ Ostroměř – tvrz Hradišťko – slovanské hradiště –
Junácká skála – odpočívadlo v zatáčce při silnici do Mezihoří – tvrz Hradišťko – ZŠ Ostroměř
• 7 km – ZŠ Ostroměř – slovanské hradiště – Mezihoří – pomník A. Jiráska na Libíně – Vlčí jáma – ZŠ Ostroměř
• 12 km – ZŠ Ostroměř – slovanské hradiště – Mezihoří – pomník A. Jiráska na Libíně – osada Libín – železniční přejezd
u Šárovcovy Lhoty – Zádušní – rozcestí Maxinec – U Hrozného buku – Vlčí jáma – ZŠ Ostroměř
• 20 km – ZŠ Ostroměř – slovanské hradiště – Mezihoří – pomník A. Jiráska na Libíně – osada Libín – železniční přejezd
u Šárovcovy Lhoty – Zádušní – Mlázovice (koupaliště, náměstí) – rozcestí Mlázovický chlum – Konecchlumí (mohyla
Viléma Konecchlumského) – Vojice – Podhorní Újezd – okolo pískovcového lomu – U Hrozného buku – ZŠ Ostroměř
• 30 km – ZŠ Ostroměř – slovanské hradiště – Mezihoří – pomník A. Jiráska na Libíně – osada Libín – Chloumky – rozhledna
Hořický chlum – Byšičky (kostel sv. Petra a Pavla) – náměstí Lázně Bělohrad – Šárovcova Lhota – Zádušní – Maxinec –
U Hrozného buku – ZŠ Ostroměř
• cyklotrasa 25 km – ZŠ Ostroměř – Sylvárův Újezd – Lískovice – Šaplava – Loučná Hora – Ohnišťany – Staré Smrkovice
– Chomutice – Obora – ZŠ Ostroměř
• cyklotrasa 35 km – ZŠ Ostroměř – Sylvárův Újezd – Lískovice – Šaplava – Loučná Hora – Smidary – Vysoké Veselí –
Veselská Lhota – Stříbrnice – Třtěnice – Chomutice – Obora – ZŠ Ostroměř
• cyklotrasa 50 km – ZŠ Ostroměř – Sylvárův Újezd – Lískovice – Šaplava – Loučná Hora – Smidary – Vysoké Veselí –
Volanice – Češov – Liběšice – Slatiny – Milíčeves – Butoves – Třtěnice – Chomutice – Obora – ZŠ Ostroměř
Bližší informace: Oldřich Horák, T. G. M. 311, 507 52 Ostroměř, tel.: 732 632 714
www.kct-ostromer.wz.cz


pochod-krajem-eduarda-storcha