Regiony apelují na českou a polskou vládu, aby se usnadnil pohyb pracovníků...

Regiony apelují na českou a polskou vládu, aby se usnadnil pohyb pracovníků v příhraničí

3742
Sdílejte
Výměna zkušeností v rámci boje s koronavirem, snížení ekonomických dopadů pandemie, ale především snaha o usnadnění přeshraničního styku a pohybu pracovních sil byly hlavními tématy videokonference, kterou svolalo Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM. Jeho členy jsou také Pardubický, Královéhradecký, Liberecký a Olomoucký kraj na české straně a Dolnoslezské vojvodství na polské straně. Pardubický kraj na jednání zastupoval hejtman Martin Netolický. Regiony se shodují, že stávající situace je dlouhodobě neudržitelná a je nutné hledat cesty, aby se usnadnil přeshraniční pohyb.

„Koordinace postupu s polskými partnery se nabízí především v souvislosti s otázkou takzvaných pendlerů. Byli jsme informování, že jen v rámci Dolnoslezského vojvodství dojíždí za prací do Čech přibližně sedm tisíc osob, a to především do Královéhradeckého a Libereckého kraje. Všichni proto čekají na další postup a dohodu centrálních vlád, ale také na situaci ohledně testování samoplátců. V rámci našeho kraje i nadále platí, že testy pro samoplátce provádí Pardubická a Litomyšlská nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Dohodli jsme se na společném postupu, kdy budeme apelovat na českou a polskou vládu, aby se co nejvíce zjednodušil režim na hranicích, jelikož musíme mít na paměti nastartování ekonomiky a návrat firem do režimu, který se co nejvíce blíží běžnému stavu. V současné době a za stávajících opatření to však není možné,“ řekl hejtman Netolický.

Ten také informoval o postupu Pardubického kraje v rámci investičních aktivit, úprav rozpočtu či postupu kraje při nákupu osobních ochranných prostředků. „Postupně i další kraje přichází na systém vytváření jistých hmotných rezerv pro případ druhé vlny pandemie. Proto jsme také podpořili 11 inovačních projektů, což kolegy v ostatních krajích zajímá a i na platformě Asociace krajů jsme se domluvili, že obdobné příklady dobré praxe budeme navzájem sdílet,“ řekl hejtman Martin Netolický

zdroj: Pardubický kraj