Rada schválila návrh rozdělení výsledku hospodaření města z roku 2019

Rada schválila návrh rozdělení výsledku hospodaření města z roku 2019

3288
Sdílejte

Výsledek hospodaření města Hradce Králové byl v loňském roce plus 385 milionů korun. Rada města dnes doporučila zastupitelům způsob rozdělení přebytku ve výši 297,5 milionů, které má město k dispozici po odečtení prostředků již zapojených do rozpočtového výhledu. Větší část z těchto prostředků chce vedení radnice použít na pomoc kulturním společnostem a podnikatelům či na krytí očekávaných výpadků příjmů v příštím roce z důvodu krize způsobené nouzovým stavem. Souhlas s celoročním hospodařením, schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření bude zastupitelstvo města projednávat 25. května.

„Na program Antivirus by z přebytku hospodaření v loňském roce mělo jít 150 milionů korun. Jeho součástí je celá řada opatření z oblasti rozpočtu města, poplatků, sociálních věcí, školství, kultury či zaměstnanosti, kterými chceme zmírnit negativní dopady koronavirové krize v Hradci Králové a zastupitelé jej schválili již v dubnu. Dalších 30 milionů korun dáváme přímo do rozpočtu na příští rok,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Zbývajících 117,5 milionů by mělo posílit souhrnnou rezervu na financování investičních akcí v roce 2020. „O těchto penězích se pak bude rozhodovat v průběhu roku, bude záležet na projektové připravenosti jednotlivých akcí,“ dodává primátor.
Hradec Králové hospodařil v loňském roce s kladným saldem téměř 385 milionů korun. „Příjmy města dosáhly necelých 2,5 miliardy, což bylo oproti schválenému rozpočtu nakonec o více než 400 milionů korun vyšší, výdaje zůstaly téměř na plánované výši, na konci roku to bylo celkem 2,114 miliardy. Podařilo se nám však snížit běžné, tedy provozní výdaje o 86 milionů a v tomto trendu chceme pokračovat nejen letos, ale i v příštích letech, kdy očekáváme propad daňových příjmů v řádu stovek milionů. Rada dnes zřídila pracovní skupinu, která bude navrhovat a iniciovat úsporná opatření v rozpočtu města a jeho organizacích,“ říká Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a rozpočtu.
V kapitálových výdajích Hradec Králové vyčerpal 239,5 milionu korun. „Téměř 50 milionů město vydalo za výkupy pozemků pro své investiční projekty, necelých 28 milionů korun stála rekonstrukce ulice K Labi a část ulice Machkova. Za 19 milionů korun se postavila cyklostezka z  Pouchova do Ruseka. Investovali jsme i do rozvoje informačních systémů města v celkovém objemu 26 milionů, které jsou spolufinancovány z EU a státního rozpočtu. Technické služby uskutečnily investiční akce v hodnotě 17,5 milionu, Správa nemovitostí Hradec Králové za 9,4 milionu korun,“ doplňuje náměstkyně Štayrová.

zdroj: Statutární město Hradec Králové