Přípravy stavby fotbalového stadionu pokračují, město má správce stavby

Přípravy stavby fotbalového stadionu pokračují, město má správce stavby

2313
Sdílejte

Příprava stavby fotbalového stadionu zatím plynule pokračuje podle plánu. Rada města dnes schválila výsledek výběrového řízení na správce stavby multifunkčního fotbalového stadionu. Za 7,8 milionu korun bez DPH bude firma provádět kontrolu zadávací dokumentace včetně požadavků města a také vykonávat technický dozor a koordinační činnosti při realizaci stavby. 

„Předpokládali jsme, že ke schválení výběru správce stavby multifunkčního fotbalového stadionu dojde během dubna, což se podařilo. Znamená to tedy, že postupujeme v této věci podle plánu. Správce stavby bude provádět kontrolu zadávací dokumentace včetně požadavků města. Zároveň bude vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti ochrany a zdraví při práci (BOZP),“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha. Nyní běží zákonná lhůta na podání námitek, poté bude možné podepsat s vysoutěženou firmou smlouvu. Správce stavby vyjde město na 7,8 milionu korun.

Nyní město pracuje také na zadávacích podmínkách stavby multifunkčního fotbalového stadionu, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Stále počítáme se stavbou metodou design and build a s vícekolovým zadávacím řízením, ve kterém budou dodavatelé nejprve podávat žádosti o účast, kterými prokáží splnění kvalifikace. Dále pak tito kvalifikovaní dodavatelé budou následně podávat předběžné nabídky, o kterých se může v rámci jednacího řízení s uveřejněním jednat. V závěru zadávacího řízení budou podávány konečné nabídky, na základě kterých bude vybrán dodavatel k uzavření smlouvy. Doufám, že pokud vše půjde podle našich předpokladů, tak začátkem června bychom mohli výběrové řízení vypisovat. Na termíny může mít vliv ale spousta věcí, v tuto chvíli i současná situace ohledně koronaviru,“ doplnil náměstek Bláha.

zdroj: Statutární město Hradec Králové