Práce na Střezině pokračují, parkoviště je téměř hotové

Práce na Střezině pokračují, parkoviště je téměř hotové

3967
Sdílejte

Dnešním dnem odstartovala příprava druhé etapy oprav na ZUŠ Střezina. Rada města schválila zadávací podmínky pro vypracování projektové dokumentace pro zbývající objekty, tedy vstupní objekty s kancelářemi vedení školy, také divadelní pavilon nebo pavilony klasické a populární hudby. Nové bude oplocení i vnitřní úpravy areálu včetně doplnění zeleně a nového dopravního značení. V těchto dnech zároveň probíhají finální práce na parkovišti pro patnáct aut.

„V následujících dnech bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace změn stavby a projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby u zbývajících stavebních objektů, které nebyly zahrnuty v první stavební etapě,“ říká Jiří Bláha, investiční náměstek primátora. V této druhé etapě bude předmětem projektové dokumentace vstupní objekt s kancelářemi vedení školy, divadelní pavilon, pavilony klasické a populární hudby, oplocení a vnitřní úpravy areálu. „Dále budou předmětem projektové dokumentace i související inženýrské objekty, jako jsou například areálová kanalizace, areálové rozvody silnoproudu a slaboproudu, osvětlení a další,“ pokračuje náměstek Bláha.
Současně pokračují také práce na první etapě oprav, jejímž výsledkem má být nová podoba tanečního pavilonu a výtvarného pavilonu. Zároveň má být odstraněna stávající spojovací chodba, která bude nahrazena chodbou novou. „Už byla podána žádost na stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením na tři stavební objekty. Současně bylo na stavební úřad podáno ohlášení odstranění spojovací chodby, jelikož zde má vzniknout chodba úplně nová. Oba stavební úkony chceme mít zajištěné od jednoho zhotovitele, jehož výběr by mohl být zahájen koncem letošního roku nebo začátkem příštího roku, kdy také předpokládáme zahájení stavebních prací v rámci této první etapy,“ doplňuje náměstek Bláha.
Do konce června bude také kompletně hotové parkoviště, jehož stavba byla zahájena v březnu letošního roku. Parkování s kapacitou pro 15 automobilů, které budou využívat především rodiče dětí navštěvující základní uměleckou školu, vyšlo město na 2,7 milionu korun včetně DPH.
zdroj: Statutární město Hradec Králové