Poklad na Stříbrném rybníku 2018 – sobota 19. května 2018 – Hradec...

Poklad na Stříbrném rybníku 2018 – sobota 19. května 2018 – Hradec Králové

2819
Sdílejte

Poklad na Střibrném rybníku – zábavné odpoledne pro děti i dospělé aneb “Mámo, Táto půjdeme si hrát!”

Kdy: sobota 19. května 2018 od 14.00 do 19.00 hodin

Kde: autocamp Stříbrný rybník, Hradec Králové

Našim cílem je posílení společného aktivního trávení volného času dětí a rodičů. Posílení etického chování a prevence rizikového chování. Podpora zdravého životního stylu.

Projekt je určen zejména předškolním dětem a rodičům. V rámci projektu je připraveno, pro všechny zúčastněné zábavné odpoledne plné různých společenských aktivit (sportovní, dovednostní, vědomostní, výtvarné hry a soutěže. Dětský den je organizován na stanovištích, kde děti splní úkol a za něj dostanou hrací bod. Za tyto hrací body pak můžou zdarma využívat dětské atrakce. Celá akce je nevýdělečná, nemáme žádné příjmy. Na žádném stanovišti ani atrakci není vybíráno vstupné, nejsou zvány žádné prodejní stánky. Spolupořadatelé si hradí své finanční náklady s účastí ze svých zdrojů. Cílem projektu je ukázat dětem a rodičům možnost smysluplně a aktivně využít společně strávený čas, což je v dnešní uspěchané době čím dál vzácnější.

Projektu se účastní již tradičně řada různých organizací, které se podílejí na programu akce. Projekt bude mít nejen zábavný, ale i edukativní význam – například z hlediska etického chování, prevence rizikového chování, prevence kriminality, šíření informací o poskytnutí první pomoci, bezpečnosti v dopravě, prevence předcházení úrazům, projekt má význam i z hlediska integrace osob s postižením.

Hlavním organizátorem projektu je MŠ Kampanova pod vedením ředitelky Bc. Ivony Struhařové a MŠ Albertova pod vedením ředitelky Mgr. Evy Hrubé ve spolupráci s Lealea z.s.. Hlavním spolupořadatelem je cestovní kancelář B&K Tour. Na akci přislíbily pomoc i různé soukromé subjekty.

Akce proběhne pod záštitou primátora města pana MUDr. Zdeňka Finka
poklad-na-stribrnem-rybniku-3poklad-na-stribrnem-rybniku-2poklad-na-stribrnem-rybniku