Ocenění Nositel tradice lidových řemesel putuje i do Královéhradeckého kraje

Ocenění Nositel tradice lidových řemesel putuje i do Královéhradeckého kraje

3805
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

V letošním roce obdrží prestižní ocenění Nositel tradice lidových řemesel zástupci z Královéhradeckého kraje Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem za výrobu tiskařských forem na modrotisk a Jana Štefková z Merklovic u Vamberka v oboru tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka. Ocenění vybraným lidovým tvůrcům, kteří se výrazně podílejí na výrobě předmětů tradičními technologickými postupy, uděluje od roku 2001 Ministr kultury České republiky.

„Těší mě, že ministerstvo kultury vybralo hned tři zástupce z našeho kraje, kteří se věnují tradičním řemeslným dovednostem, rozvíjí je a usilují o jejich zachování pro budoucí generaci. K získanému ocenění jim upřímně gratuluji a děkuji za jejich významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Nositelé lidových tradic Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem získají ocenění za výrobu tiskařských forem na modrotisk.

„Výroba forem je pro modrotisk zásadní. Milan Bartoš s Jaroslavem Pluchou jsou posledními formíry, kteří dokáží modrotiskové formy nejen opravit, ale i vyrobit nové. Na jejich výrobě spolupracují nejen s modrotiskovými dílnami, ale i se současnými skvělými výtvarníky a návrháři, s Petrou Gupta Valentovou nebo se Zuzanou Osako“, vysvětluje etnografka Muzea východních Čech v Hradci Králové Martina Vlčková, která je zároveň odborným garantem Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje.

Díky celoživotní zkušenosti, mimořádné řemeslné zručnosti a precizní znalosti technologie výroby paličkované krajky je Nositelkou tradice lidových řemesel v oboru tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka Jana Štefková z Merklovic u Vamberka. Ve své tvorbě spojuje tradiční výrobní postupy se současnou estetikou a udržuje vamberecké krajkářství stále živé.

Titul Nositel tradice lidových řemesel uděluje Ministr kultury České republiky od roku 2001. Česká republika tímto oceněním navázala na projekt UNESCO „Žijící lidské poklady“, jehož cílem je zachovat tradiční řemesla pro budoucí generaci.

Z Královéhradeckého kraje byl v roce 2003 oceněn titulem Nositel tradice lidových řemesel Oldřich Kvapil z Hořic v Podkrkonoší za obor řezba reliéfních forem na perník a dále Josef Komárek za obor řezba králických figurek a betlémů v roce 2015.

Rada kraje každoročně obdobně oceňuje titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje své regionální nositele lidových tradic v rámci programu Mezinárodního folklorního festivalu Pod Zvičinou. Z důvodů zrušení festivalu kvůli pandemii je pro letošek místo předávání ocenění v jednání.

zdroj: KHK