Nový most překlenul Labe mezi Valy a Mělicemi u Přelouče

Nový most překlenul Labe mezi Valy a Mělicemi u Přelouče

4228
Sdílejte

V úterý 26. května byl pro veřejnost slavnostně otevřen nový silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi na Pardubicku, který po 10 měsících výstavby nahradil staré vojenské provizorium. Dnes se na most vrací pěší a cyklistická doprava ze souběžné provizorní lávky, která sloužila od srpna loňského roku. Do měsíce pak po dokončení úprav komunikací na březích začnou most opět využívat i automobily. Most již nebude omezovat plavbu lodí.

Na náklady 258 milionů korun ze 77 procent přispěl Státní fond dopravní infrastruktury a zbylou část hradil Pardubický kraj. „Zájmem kraje je splavnění Labe do Pardubic, proto bylo pro nás důležité, aby most svými parametry umožnil proplutí větších lodí s kontejnery a větší plavidla neměla po cestě nepřekonatelnou překážku. Použitá mostní konstrukce umožňuje průplavovou výšku 7 metrů, což jistě ocení všechna větší plavidla, která se po Labi vydají,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Původní vojenský most Bailey Bridge zde postavili Američané v roce 1947. Plavební profil měl šířku 15,2 m a výšku jen 3,35 m, takže ani osobní loď Arnošt z Pardubic tady nemohla bezpečně proplouvat. Silniční most byl navíc jen jednopruhový pro osobní automobily.

„I přesto, že byl most z velké části postaven z dotačních prostředků, tak, nebylo vůbec jednoduché zajistit spolufinancování. Mosty přes nejvydatnější vodní tok v zemi patří mezi finančně velmi náročné stavby. Jejich cena obvykle začíná na částce 180 milionů korun. Vzhledem ke stavu a parametrům původního mostu se však jedná o velmi důležitou a potřebnou investici, protože v důsledku špatného technického stavu mostu hrozilo dlouhodobé uzavření silnice, což by mělo vážný dopad na dopravní obslužnost, včetně dostupnosti integrovaného záchranného systému. Most je navíc součástí souboru dalších dopravních staveb v okolí, které plánujeme realizovat. Je to průtah Mělic, kde v součinnosti s městem budou vybudovány chodníky, kanalizace a rekonstrukce silnice se zklidňujícími prvky v dopravě,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Nový ocelový most s železobetonovou spřaženou mostovkou šířky 14 m stavěla společnost firem SMP CZ a.s. a Metrostav a.s.. V hlavním poli přes řeku o rozpětí 84 m je most vyztužen elegantním obloukem typu tzv. Langerova trámu. Pozoruhodný byl i průběh montáže, kdy se most z jednotlivých dílů sestavoval na Mělické straně a postupně po částech se ve dvou fázích vysouval přes řeku.

„Řeka Labe je jedinou spojnicí České republiky s evropskou sítí vodních cest. Pardubický kraj v minulosti již několik mostů na Labi rekonstruoval, ale tady se poprvé jedná o zcela nový most. Je dobře, že mohl vzniknout ve spolupráci Pardubického kraje s Ředitelstvím vodních cest a že svými parametry umožní budoucí rozšíření využívání řeky Labe pro nákladní a rekreační vodní dopravu až do Pardubic. Pevně věřím, že další novostavbou s podobnými parametry bude most spojující Řečany s unescovým areálem v Kladrubech nad Labem,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

„Investice budou potřebovat i další mosty přes Labe v Pardubickém kraji, jako jsou ty v Přelouči, most Pavla Wonky v Pardubicích nebo most v Němčicích, který byl rekonstruován ke konci minulého století a je nyní na hranici únosnosti pro těžké nákladní automobily,“ dodal náměstek Kortyš.

zdroj: Pardubický kraj