Nový dotační program pro zařízení sociálních služeb cílí na podporu přechodu na...

Nový dotační program pro zařízení sociálních služeb cílí na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2

2181
Sdílejte

V souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dotační program pro kraje. Jeho účelem je vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény. Pro Pardubický kraj je vyčleněn přibližně jeden milion korun.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dotační program, jehož účelem je podpora vybavení pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními – takzvanými set top boxy, nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény. Dotační program umožní snazší přechod na vysílací standard DVB-T2 v některých pobytových zařízeních sociálních služeb v kraji,“ sdělila Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Rada Pardubického kraje na svém jednání odsouhlasila vyhlášení výzvy od pátku 27. března. Poskytovatelé sociálních služeb v regionu mohou začít předkládat žádosti o poskytnutí dotace od 28. dubna. Pro Pardubický kraj je z celkové částky dotačního programu MPO ve výši 19,7 mil. Kč vyčleněn přibližně jeden milion korun. „Shodli jsme se na tom, že žádosti budeme přijímat od 28. dubna do 8. června. Musím však zdůraznit, že finanční podpora bude poskytována ex post. To znamená, že žadatelé si nejdříve potřebné vybavení pořídí z vlastních zdrojů, poté společně s žádostí doloží kopie účetních dokladů za jejich nákup. Následně bude žádost vyhodnocena a na jejím základě budou učiněny další postupy,“ doplnila radní Štěpánová.

Dotační program společně s formulářem žádosti a všemi nezbytnými informacemi je uveřejněn na úřední desce a na webových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/dotace.

zdroj: Pardubický kraj