Nejen křižovatka Mileta a nadjezd Koutníkova byly středem pozornosti územního výboru

Nejen křižovatka Mileta a nadjezd Koutníkova byly středem pozornosti územního výboru

4084
Sdílejte

Na pravidelném zasedání výboru pro územní plánování, který se konal na konci minulého týdne, byly diskutovány jedny z největších dopravních projektů v Hradci Králové v příštích deseti letech. Vedle křižovatky Mileta a jejího napojení na hradeckou fakultní nemocnici a nadjezdu Koutníkova se výbor zabýval zdvojkolejněním tratí z Hradce Králové nejen do Pardubic, ale také do Chlumce nad Cidlinou nebo Týniště nad Orlicí. Projednána byla také výstavba severní tangenty a jižní spojky včetně harmonogramů. Jednání se kromě členů výboru pro územní plánování zúčastnili zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železnic a koordinátor zvojkolejnění tratí spolu s odbornými konzultanty.

„Měli jsme na stole důležité dopravní projekty v Hradci Králové, které je třeba začít intenzivně řešit, aby jejich realizace mohla proběhnout co nejdříve. Řešili jsme zejména nadjezd Koutníkova, který má zásadní statické závady, proto bude v budoucnu třeba kompletně vyměnit mostní konstrukci. Věřím, že k rekonstrukci dojde v několika nejbližších letech,“ říká investiční náměstek primátora Jiří Bláha. Diskutovaným tématem byla také křižovatka Mileta a její napojení na hradeckou fakultní nemocnici. Do konce příštího roku by mělo být zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení. „Napojení křižovatky Mileta na hradeckou fakultní nemocnici je záležitost města a je cílem vše zkoordinovat tak, aby nedošlo ke zdržení samotné stavby křižovatky Mileta a její kolaudace,“ říká náměstek Bláha.
„Poněkud problematická situace je u severní tangenty a jižní spojky. Například u severní tangenty se s realizací počítá od roku 2028 a déle, bylo by ale třeba, aby se začalo ještě dříve. Celou věc chceme urychlit, proto jsme s ŘSD včera konzultovali možnosti, jak by mohlo město v této věci pomoci. Bohužel obě silnice, tedy jak severní tangenta, tak jižní spojka, jsou v takovém stádiu přípravy, že není ještě vyprojektováno a nevykupují se zatím ani pozemky, to bude možné až budeme mít dokumentaci pro územní rozhodnutí. V průběhu příprav by pak mohlo město pomoci,“ vysvětluje předseda Výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák. Během června by měl být záměr výstavby severní tangenty předložen centrální komisi Ministerstva dopravy k odsouhlasení. V případě, že bude schválen, bude se pokračovat inženýrsko-geologickou přípravou. Podobné je to také u jižní spojky, kde bude ŘSD dělat přípravné práce.
Na stole bylo také téma zdvojkolejnění železničních tratí do Pardubic, Chlumce nad Cidlinou a Týniště nad Orlicí. „Nejvíce diskutované je samozřejmě zdvojkolenění trati z Hradce Králové do Pardubic. Cílem této akce je zkrácení jízdní doby, zrychlení na až 160 km/hod a umožnění taktové dopravy. Dojde také k vybudování nové zastávky v lokalitě Březhrad,“ dodává náměstek Bláha. Předpokládaná realizace této investiční akce je mezi lety 2024 – 2026.
zdroj: Statutární město Hradec Králové