Městská knihovna opět přivítala čtenáře

Městská knihovna opět přivítala čtenáře

3523
Sdílejte

Provoz Knihovny města Hradce Králové ve Wonkově ulici a jejích poboček je od tohoto týdne, za zpřísněných hygienických podmínek, obnoven. Veškeré dřívější výpůjčky jsou automaticky prodlouženy, sankční poplatky za ně se neplatí. Prodlouženy jsou také čtenářské registrace.

Knihovna města Hradce Králové má k dispozici zhruba půl milionu knih, z toho ve volném výběru je přibližně 200 tisíc svazků knih, audioknih, hudebních CD, filmů na DVD, not, deskových her a výukových pomůcek. Několik let se také půjčují e-knihy, které byly nyní posíleny. V době uzavření knihovna přešla na nový automatizovaný knihovní systém, nakupovaly a zpracovávaly se nové knížky, zaměstnanci se věnovali také on-line aktivitám pro čtenáře na webu a sociálních sítích. „Knihovna sice nemohla v době uzavření čtenářům poskytovat své komplexní služby, nicméně uzavření pro veřejnost pro ni neznamenalo tak zásadní výpadek příjmů, jako pro jiné organizace, pro které je výpadek příjmů ze vstupného zásadní,“ říká primátor Alexandr Hrabálek. To potvrzuje také Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové, která dodává: „Zaznamenali jsme sice výpadek příjmů z přednášek, tržeb v kavárně či upomínek, ale na druhou stranu jsme ušetřili za energie.“
Zaměstnanci knihovny, kterých je celkem sedmdesát, se v době uzavření podíleli nejen na testování zmíněného nového systému, jehož změnu čtenáři poznají ve změně on-line katalogu. Běžící výstavy a soutěže pro dospělé a děti se přesunuly do virtuálního světa. Kromě toho probíhal například on-line trénink paměti, formou videopřednášek pokračovala i virtuální univerzita pro seniory, provoz nepřerušila ani zvuková knihovna pro nevidomé, která funguje mimo jiné na principu zásilkové služby. V knihovně se také malovalo, na pobočkách se dále například vyklízely sklepy a upravovaly zahrady. Zaměstnanci také přebalovali a opravovali knihy, připravovali i nové vzdělávací programy na další období a kulturní akce. Pro zhruba 90 knihoven v hradeckém okrese Knihovna města Hradce Králové fungovala jako informační a poradenské koronavirové centrum. Polovina zaměstnanců byla vždy na místě a polovina pracovala z domova. „V knihovně se v době jejího uzavření podařilo udělat velmi mnoho. Nesmírně si vážím práce paní ředitelky a všech zaměstnanců knihovny. Jsem ráda, že knihovna opět funguje a že je všem umožněn přístup nejen ke knižnímu fondu. Těší mě, že se i tímto způsobem život ve městě pomalu začíná vracet do starých kolejí,“ říká náměstkyně primátora pro oblast kultury Monika Štayrová.

zdroj: Statutární město Hradec Králové