Město Chrudim prodává zasíťované pozemky pro stavbu domů

Město Chrudim prodává zasíťované pozemky pro stavbu domů

2564
Sdílejte

Město Chrudim je vlastníkem pozemků v Markovicích v lokalitě U Kostela, které jsou územním plánem schválené pro individuální bydlení v rodinných domech. Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne 20. června 2016 záměr a regulativy prodeje těchto pozemků (celkem 28 parcel) za následujících podmínek:

– při zaplacení zálohy ve výši 100 % kupní ceny pozemku je kupní cena stanovena na částku 1.280 Kč/m2 vč. DPH,

– při zaplacení zálohy ve výši 50 % kupní ceny pozemku je kupní cena stanovena na částku 1.315 Kč/m2 vč. DPH.

Výše uvedené ceny platí do konce roku 2016, po tomto období bude výše kupní ceny 1.340 Kč/m2 vč. DPH.

Zasíťování pozemků zrealizuje město Chrudim na své náklady do konce roku 2017.

Zájemce o koupi pozemku, respektive o rezervaci pozemku, musí podat svoji žádost výhradně písemnou formou, přičemž při shodném výběru pozemku dvou a více zájemců bude brána v úvahu první doručená nabídka (rozhodující bude čas podání nabídky), druhému, případně dalšímu zájemci v pořadí, budou nabídnuty možnosti výběru z jiných dosud nerezervovaných popř. neprodaných pozemků. Žádosti o prodej pozemku, resp. jeho rezervace, mohou zájemci podávat/doručovat na MěÚ Chrudim, Odbor správy majetku, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, kde budou žádosti evidovány.

Informace o stavu zasíťování a prodeji pozemků Vám podá Ing. Petr Kopecký, tel. 603 871 922 nebo petr.kopecky@chrudim-city.cz.

Více info na www.chrudim.eu/mesto/prodej-pozemku.html

chrudim-prodej-volnych-pozemku