Královéhradecký kraj získal jako 1. příslib dotace z IROPu

Královéhradecký kraj získal jako 1. příslib dotace z IROPu

1606
Sdílejte

Krajská rada chválila podání žádostí o dotaci k projektům na rekonstrukce a modernizace silnic druhých tříd. Ucházet se budou o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který by mohl poskytnout až 90 procent potřebných prostředků. Celková předpokládaná hodnota prvních deseti zamýšlených stavebních akcí je 466 milionů korun bez DPH. Projektu na opravu silnice II/303 z Jetřichova do Broumova byla dotace přislíbena již včera.

„Úseky silnic, pro jejichž opravu chceme využít zdrojů z IROPu, se nacházejí ve všech pěti okresech Královéhradeckého kraje a patří k páteřním komunikacím. Jde například o spojení Hradce Králové a Nového Města nad Metují, Jaroměře a Dvora Králové nebo Broumova a Police nad Metují. Jednotlivé akce zpravidla zahrnují celou řadu stavebních objektů, jako jsou mosty, opěrné zdi či nutné přeložky kanalizací a dalších inženýrských sítí,“ popsal záměr náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy.
V případě zajištění potřebné podpory by měly být rekonstruovány silnice II/501 v úseku Lázně Bělohrad – Dolní Nová Ves, II/303 v úseku Jetřichov – Broumov, II/285 na průtahu obcí Nahořany, II/305 mezi Borohrádkem a Albrechticemi nad Orlicí, II/324 ze Stěžer na hranice okresu Nymburk, II/299 v úseku Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem a II/286 v úseku Jičín – Železnice – hranice okresu Semily. Ve dvou etapách by měla být opravena silnice II/308 z hradecké části Slatina na hranice okresu Rychnov nad Kněžnou. Proměny se má dočkat také třebechovická Tyršova ulice, kterou prochází silnice II/299.

Dohromady se jedná o téměř 50 kilometrů krajských silnic. Dotace z IROPu by měla pokrýt celých 90 procent potřebných prostředků. Zbylé výdaje budou hrazeny z krajského rozpočtu.

Královéhradecký kraj žádá o dotaci na jednotlivé projekty postupně dle stavu projektové přípravy a povolení staveb jednotlivých projektů. Díky vysokému stupni připravenosti požádal o dotaci na některé stavby již v loňském roce jako jeden z prvních krajů. Již včera bylo dokonce k první žádosti o dotaci (projekt II/303 Jetřichov – Broumov) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, čímž je naplněna základní podmínka pro spolufinancování projektu z dotace IROPu. Toto Rozhodnutí bylo vydáno jako úplně první rozhodnutí v rámci celého Integrovaného regionálního operačního programu a kraj věří, že v brzké době budou následovat kladná rozhodnutí také k dalším úspěšným projektům.

Dalším krokem kraje k uskutečnění dopravních staveb je realizace veřejných zakázek na dodavatele staveb. I v této oblasti se již podnikají potřebné kroky, většina zakázek z prvních deseti projektů je již vyhlášena, zbývající jsou připraveny. Vzhledem k časové koordinaci kraj soutěží dodavatele staveb ještě před rozhodnutím o poskytnutí dotace z IROP. V podmínkách má zapracovanou odkládací podmínku, která podmiňuje realizaci stavby získáním dotace. V případě, že se nepodaří finance zajistit, bude se postupovat v souladu s touto odkládací podmínkou a stavba nebude realizována.

Brzkým nastartováním procesu čerpání dotace z IROPu na silniční stavby se plynule naváže na čerpání finančních prostředků z končícího Regionálního operačního programu Severovýchod (ROP). Poslední stavby z ROPu byly dokončeny v roce 2015, realizaci prvních staveb z IROPu kraj předpokládá již letos.

Z ROPu se kraji podařilo získat v letech 2007 – 2015 na investice do silniční dopravní sítě bezmála 2 mld. korun, v číslech to představuje 63 projektů zahrnujících devadesátku staveb a rekonstruovanou krajskou síť silnic II. a III. tříd v délce cca 140 km.

Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-ziskal-jako-prvni-prislib-dotace-z-iropu-86103/

????????????????????????????????????
Silnice Královéhradeckého kraje