Královéhradecký kraj má nové vedení. Kdo bude mít co na starosti?

Královéhradecký kraj má nové vedení. Kdo bude mít co na starosti?

2659
Sdílejte
Jiří Štěpán - hejtman Královéhradeckého kraje
Jiří Štěpán – hejtman Královéhradeckého kraje

Novým hejtmanem Královéhradeckého kraje byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva v pondělí 14. listopadu 2016 zvolen proděkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Jiří Štěpán (ČSSD). Kromě volby hejtmana volili noví krajští zastupitelé náměstky a členy rady kraje. Bylo také založeno dvanáct výborů zastupitelstva a do funkcí byli zvoleni jejich předsedové.

Pro Jiřího Štěpána hlasovalo 27 z přítomných 45 zastupitelů, 13 bylo proti a čtyři se zdrželi. Vedení kraje se ujímá koalice ve složení ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI a TOP 09. „Věřím, že naše zastupitelstvo bude dobře fungovat a bude pracovní,“ řekl nově zvolený hejtman Jiří Štěpán, který požádal o dobrou spolupráci.

Kdo byl dále zvolen do vedení Královéhradeckého kraje?

Hejtman: Jiří Štěpán (ČSSD)
oblast integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zahraniční vztahy, oblast vědy, výzkumu a inovací

1. Náměstek: Martin Červíček (ODS)
oblast dopravy a silničního hospodářství

Náměstek: Vladimír Derner (Koalice pro KHK)
oblast sociální

Náměstek: Aleš Cabicar (TOP 09)
oblast zdravotnictví

Náměstkyně: Martiny Berdychová (STAN A VČ) – neuvolněná členka rady
oblast školství, kultury a sportu

Členové rady:
Pavel Hečko (ČSSD)
oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu

Karel Klíma (Koalice pro KHK)
oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

Václav Řehoř (ODS)
oblast investic a majetku

Rudolf Cogan (STAN A VČ)
oblast ekonomiky

Na programu ustavujícího zastupitelstva bylo také zřízení výborů zastupitelstva a zvolení jejich předsedů. Bylo zřízeno celkem dvanáct výborů, z toho ve čtyřech případech budou předsedové výborů pro svou funkci uvolněni. Jedná se o výbory finanční, kontrolní, výbor pro životní prostředí a zemědělství a výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti.

Výbory zastupitelstva a jejich předsedové

Výbor finanční – uvolněný předseda: Milan Sommer (TOP 09)

Výbor kontrolní – uvolněný předseda: Jindřich Outlý (ANO)

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – předsedkyně: Edita Vaňková (ČSSD)

Výbor sociální – předsedkyně: Jana Drejslová (ODS)

Výbor zdravotní – předsedkyně: Dana Kracíková (STAN a VČ)

Výbor pro dopravu – předseda: Josef Dvořák (ČSSD)

Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch – předseda: Oldřich Vlasák (ODS)

Výbor pro kulturu a památkovou péči – předseda: Zdeněk Fink (Koalice pro KHK)

Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity – předseda: Adolf Klepš (TOP 09)

Výbor pro životní prostředí a zemědělství – uvolněný předseda: Otakar Ruml (KSČM)

Výbor bezpečnostní – předseda: Jan Sobotka (STAN a VČ)

Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti – uvolněný předseda: Martin Hanousek (Piráti + SZ)

Zastupitelé schválili, že příští jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se bude konat 5. prosince 2016.

Zdroj: Královéhradecký kraj