Královéhradecký kraj hodlá znovu vyplatit stipendia medikům, nyní čeká na otevření fakult

Královéhradecký kraj hodlá znovu vyplatit stipendia medikům, nyní čeká na otevření fakult

3370
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje bude po následující dva roky znovu pomáhat se zajištěním lékařů pro krajské nemocnice. Zastupitelé uvolnili čtyři miliony korun, které fond vyplácí medikům v posledním roce studia jako stipendia. Vyhlášení programu a podávání žádostí nyní závisí na otevření lékařských fakult, ve kterých nyní výuka neprobíhá.

„S vyhlášením nové výzvy pro podávání žádostí o stipendia počkáme, až na lékařských fakultách opět začne standardní výuka. Peníze pro budoucí lékaře máme zajištěné, nyní pracujeme na způsobu, jak je k mladým lékařům dostat co nejefektivněji,“ sdělil náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Zdravotnický nadační fond požádal Královéhradecký kraj o čtyřmilionovou dotaci na výplatu stipendií studentům, kteří po absolvování lékařské fakulty nastoupí do specializačního vzdělávání v některém z vybraných nejpotřebnějších oborů. Zastupitelstvo tuto částku schválilo.

„Jednu z největších hrozeb pro zabezpečení poskytování zdravotních služeb v regionu je nedostatek personálu, a to zvláště v některých specializacích. Potvrzují to pracovní jednání k aktualizaci Koncepce zdravotnictví na roky 2021–2025. Zdravotnický nadační fond funguje jako úspěšný nástroj pro udržení nových lékařů v našich nemocnicích. Od roku 2016, kdy byla poprvé stipendia studentům vyplacena, se podařilo na území Královéhradeckého kraje získat pro poskytovatele zdravotních služeb přes 100 nových lékařů,“ dodal Aleš Cabicar.

Studenti se při vyplacení stipendia zavazují pracovat na akreditovaném pracovišti poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje ve zvoleném oboru po dobu stanovenou vyhlášeným stipendijním programem, a to nepřetržitě po stanovenou dobu ode dne vzniku pracovního poměru podle uzavřené pracovní smlouvy.

Studenti šestých ročníků lékařských fakult mohou získat jednorázové stipendium ve výši 100 nebo 150 tisíc korun, a to podle potřebnosti oboru, který studují. Prioritně podporované obory budou stanoveny správní radou nadačního fondu při schvalování stipendijního programu, a to s ohledem na aktuální situaci na akreditovaných pracovištích poskytovatelů zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje.

zdroj: KHK