Kraj začíná hledat dodavatele pro modernizace několika silnic a mostů

Kraj začíná hledat dodavatele pro modernizace několika silnic a mostů

2464
Sdílejte

Rada na svém jednání rozhodla o zahájení zadávacího řízení nadlimitních veřejných zakázek v oblasti dopravy. Výběrová řízení budou vypsána pro modernizaci tří silničních úseků a také pro pětici mostních konstrukcí. Veřejné zakázky jsou realizovány v rámci projektů spolufinancovaných prostřednictvím programu IROP.

„Letos se zaměřujeme především na modernizaci krajských silnic, tedy silnic II. a III. třídy. Trápí nás i mostní konstrukce, kterým je třeba také dodat péči. Mnohé z nich jsou v opravdu prachbídném stavu, jsou deformované a korodují. Pokud budu hovořit o regionálních silnicích, ty je třeba mít v pořádku se vším všudy. Tedy modernizace je nevyhnutelná,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš a dodal: „Nebudeme čekat, jak dopadne nelehká situace spojená s koronavirem. Je nutné rychle pustit připravené finanční prostředky do ekonomiky, aby se co nejrychleji vzpamatovala. Shodli jsme se proto na zahájení zadávacího řízení pro modernizaci několika mostů a silnic.“

„Stejně jako v předchozích letech plánujeme v celém kraji investovat nemalou částku peněz do oblasti dopravy, s tím, že významnou část tvoří evropské zdroje, ale stranou nezůstávají ani prostředky z krajského rozpočtu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Modernizace silniční infrastruktury je nezbytná, to samé mohu říci i o některých mostních konstrukcích. Máme připraven seznam akcí na území celého kraje, protože si uvědomujeme, že jsou oblasti, které v tuto chvíli potřebují zvýšenou investiční aktivitu právě do silnic a mostů, protože pokud bychom některý z mostů museli uzavřít, mohlo by to mít vliv například na autobusovou dopravní obslužnost,“ doplnil hejtman Martin Netolický.

Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace sdělila: „Proběhnou zadávací řízení na zhotovitele a po jejich ukončení budou zahájeny stavební práce. Na projekty podané do 70. výzvy IROP 1.1 máme již rozhodnutí o poskytnutí dotace z Evropské unie. U ostatních projektů jsme požádali o dotaci v rámci 91. výzvy. Tyto projekty úspěšně prošly formálním a věcným hodnocením. Finanční prostředky tedy bude Pardubický kraj čerpat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.“

Náměstek hejtmana Roman Línek zodpovědný za investice dodal: „Co se týká modernizace vybraných silnic, zde součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek dosahuje přibližně 212 milionů včetně DPH. U pětice mostů se částka pohybuje okolo 63 milionů včetně DPH. Celkově tedy hovoříme o nových veřejných zakázkách v předpokládané hodnotě 275 milionů včetně DPH. Je to jasný signál, že v dnešní krizové době se investiční příprava na kraji nezpomaluje, ale právě naopak.“

Modernizace silnic:

– II/298 Býšť – hranice kraje; km 9,700-14,420 (směr Třebechovice pod Orebem s napojením na silinici I/11) – předpokládaná hodnota veřejné zakázky přibližně 80 milionů včetně DPH

– II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí – předpokládaná hodnota veřejné zakázky přibližně 46 milionů včetně DPH

– II/366 Křenov – Zadní Arnoštov – předpokládaná hodnota veřejné zakázky přibližně 86 milionů včetně DPH

Modernizace mostů:

– Most ev.č. 305-019 – Štěpánov u Skutče – předpokládaná hodnota veřejné zakázky přibližně 11 milionů včetně DPH

– Most ev.č. 322-011 – Trnávka – předpokládaná hodnota veřejné zakázky přibližně 15 milionů včetně DPH

– Most ev.č. 358-015 – Litomyšl – předpokládaná hodnota veřejné zakázky přibližně 12,5 milionů včetně DPH

zdroj: Pardubický kraj