Kraj dále rozvíjí regionální partnerství s obcemi v sociální oblasti

Kraj dále rozvíjí regionální partnerství s obcemi v sociální oblasti

4238
Sdílejte
Krajský úřad v Hradci Králové

Od 1. dubna 2020 odstartovalo na území Královéhradeckého kraje projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II. Kraj tím zlepšuje dostupnost sociálních služeb pro občany. Do aktivit projektu se zapojila města Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Nové Město nad Metují, Trutnov a Vrchlabí. Projekt podpořil Evropský sociální fond částkou téměř 17 milionů korun.

Na území těchto 8 měst budou do 30. června 2022 probíhat aktivity směřující k lepší dostupnosti sociálních služeb pro potřebné občany, efektivnější spolupráci mezi všemi aktéry v tomto segmentu a přenosu dobré praxe. „Základem pro kvalitní uspokojování potřeb obyvatel kraje je spolupráce s obcemi. Pro Královéhradecký kraj je důležité podporovat obce v jejich aktivitě a spolupráci. Klíčové ovšem je, aby do procesu plánování sociálních služeb byli zapojení všichni, kterých se dotýká – nejen obce a kraj, ale i poskytovatelé služeb, potřební občané a jejich rodiny. Pouze tak je možné nastavit systém, který bude pomáhat tam, kde je opravdu potřeba,“ tvrdí náměstek hejtmana Vladimír Derner pro oblast sociálních věcí.

Ačkoliv hlavní cíle projektu jsou stejné pro všechny zapojené obce, konkrétní činnosti budou zaměřené tak, aby odpovídaly potřebě na daném území. V Broumově budou zmapovány bariéry pro osoby se zdravotním postižením tak, aby mohlo dojít k úpravě ve veřejném prostoru. Ve Dvoře Králové nad Labem budou probíhat nejrůznější osvětové a informační aktivity. Hradec Králové a Jičín se blíže zaměří na setkávání poskytovatelů služeb a zástupců obcí, lepší koordinaci jejich činností a další vzdělávání. Vzdělávací aktivity budou pořádány i v Náchodě, a to nejen pro odborníky za účelem zkvalitnění péče v sociálních službách, ale i pro širokou veřejnost v podobě seminářů na různá témata. V Novém Městě nad Metují vzniknou koncepční dokumenty zaměřené na různé oblasti. Jednou z nich bude i sociální bydlení, kterému se budou blíže věnovat také města Vrchlabí a Trutnov. Poslední jmenované také bude organizovat semináře pro osoby pečující o své blízké.

Uvedený výčet je ale pouze demonstrativní. Podrobnější popis aktivit, které v rámci projektu budou realizovány, je možné nalézt na následujícím odkazu: zde

Projekt byl z Evropského sociálního fondu podpořen částkou téměř 17 milionů korun.

zdroj: KHK