I to je Hip Hop Kemp – 170 drogových deliktů a kauce...

I to je Hip Hop Kemp – 170 drogových deliktů a kauce řidičům za 700 tisíc

1883
Sdílejte

Ačkoliv oficiální statistická data k bezpečnostnímu opatření HIP HOP KEMP 2019 budeme mít k dispozici až v neděli v pozdních nočních hodinách, už nyní lze konstatovat, že díky velmi dobře zvládnutému opatření se nám podařilo udržet veřejný pořádek nejenom v Hradci Králové, ale i v samotném festivalparku. Kromě drogových deliktů a přestupků v dopravě nemuseli policisté v souvislosti s konáním hudebního festivalu řešit žádné zásadnější problémy. Posílený výkon služby policistů, městských strážníků i celníků vedl k tomu, že se nám ve velké míře podařilo zajistit drogy ještě dříve, než byly na festival provezeny nebo doneseny.

Na speciálně vybudovaných stanovištích na příjezdových komunikacích k letišti, ukončili policisté a celníci svoji činnost v pátek odpoledne, tedy v době, kdy už naprostá většina účastníků festivalu byla ve festivalparku. Od této doby se ale v daleko větší míře zaměřují na řidiče, kteří z letiště odjíždějí a kontrolují, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Policisté v průběhu uplynulých dní dohlíželi ve zvýšené míře i na centrum města, restaurace, nákupní centra a autobusové a vlakové nádraží, a to s cílem zajistit veřejný pořádek a předcházet protiprávnímu jednání i mimo festivalpark.

Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka, MBA opatření shrnuje: „Z dosavadních výsledků je více než zřejmé, že díky velmi dobré práci policistů pořádkové, dopravní, kriminální a cizinecké policie, psovodů, celníků a kolegů z městské policie, kteří se od úterý do neděle na bezpečnostním opatření podíleli, se nám podařilo zajistit bezpečnost jak účastníků festivalu, tak ostatních občanů. I přes to, že návštěvníci o přítomnosti policistů byli s předstihem informováni, evidujeme doposud už 170 drogových deliktů. Je alarmující, že i přes tento fakt mělo v úmyslu ještě před ukončením opatření už 28 řidičů řídit vozidlo pod vlivem drog“. 

Bezpečnostní opatření pro královéhradecké policisty skončí až s odjezdem posledního účastníka festivalu.  

Předběžná statistika (do 12:00):

Zkontrolováno: 2300 osob a 1000 vozidel

Celkový počet drogových deliktů: 170x

              z toho     12x trestný čin

                            130x přestupek

                               28x ohrožení pod vlivem návykové látky (řidiči pod vlivem drog)

Zadrženo: 12 osob

Umístěno do policejní cely: 7 osob

Přestupky v dopravě: 44x

Řízení pod vlivem alkoholu: 1x

Přestupky v souvislosti se zákonem o pobytu cizinců: 25x

Za spáchané přestupky uloženy pokuty: téměř 500 000 Kč

Výše uložených kaucí:  630 000 Kč  (zejména za řízení pod vlivem OPL, alkoholu, případně nesplnění povinností uložených přepravcům)

Platná legislativa hovoří jednoznačně. Protiprávního jednání se dopouští v případě držení drogy, byť pro vlastní potřebu, každý. Na základě množství držené drogy, kdy hranicí trestnosti je ,,množství větší než malé“, se držitel dopouští buď přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek může být držiteli uložena pokuta na místě až do výše 10.000 Kč, ve správním řízení až 15 000 Kč.  V případě, že se jedná o množství větší než malé, dopouští se držitel trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu se sankcí odnětí svobody až na 2 roky, v případě distribuce až na 5 let, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Užívání drog samo o sobě sice není v České republice trestné, za trestné se ale považuje například řízení motorového vozidla pod vlivem drog, vykonávání zaměstnání pod vlivem návykové látky, nebo vykonávání jiných činností, při kterých by uživatel mohl ohrozit život nebo zdraví lidí, nebo by mohl způsobit značnou škodu na majetku, nebo jiný závažný následek. V tomto případě se pachatel dopouští trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se sankcí odnětí svobody až na 3 léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

Je zcela zřejmé, že s užíváním omamných a psychotropních látek souvisí velmi často i další trestní nebo přestupkové jednání, například narušování veřejného pořádku, násilná a majetková trestná činnost, řízení pod vlivem drog a další.

zdroj + foto: PČR