Hradecká radnice chce zachránit halu TJ Slavia, jedná o jejím převodu do...

Hradecká radnice chce zachránit halu TJ Slavia, jedná o jejím převodu do svého majetku

4180
Sdílejte

Jedna z největších sportovních hal v republice, kterou vlastní hradecký oddíl TJ Slavia, potřebuje velké investice do oprav. Město Hradec Králové poskytuje na činnost oddílu a provoz haly ročně stovky tisíc korun, v loňském roce navíc radnice přispěla 11 milionů korun na novou palubovku. Aby město mohlo do oprav haly, která poskytuje zázemí tisícům hradeckých sportovců, investovat další prostředky ze svého rozpočtu, jedná s vedením oddílu o převzetí objektu do svého majetku.

„Hala je ze sedmdesátých let, její dostavba pak z roku 1991. Technický stav tak odpovídá stáří budovy, v současnosti je nutná rekonstrukce především střechy budovy. Oddíl TJ Slavia ale nemá dostatek finančních prostředků na zajištění její opravy. V koalici je mezi námi shoda na tom, že by se město mělo na rekonstrukci významně podílet, ale dlouhodobě nemůžeme investovat do cizího majetku. Proto jednáme o převzetí haly do majetku města,“ vysvětluje primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Pozemky, na kterých hala stojí, jsou ve vlastnictví města.
„V příštím týdnu předložíme tento záměr zastupitelům, abychom měli mandát v jednání pokračovat a hledat konkrétní řešení. Nabízí se různé formy nabytí, jako dar nebo koupě za symbolickou korunu. Vzhledem k tomu, že oddíl využívá dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je třeba také prověřit, zda změna vlastníka haly neohrozí jejich čerpání nebo dokonce, zda je oddíl nebude muset vrátit. V každém případě je nutné se v jejich důsledku zabývat udržitelností, která ovlivní způsob převodu haly,“ popisuje náměstkyně primátory pro oblast správy městského majetku Věra Pourová. Součástí procesu případného budoucího převodu bude i prověření některých stavebně technických záležitostí tak, aby při předání mělo město informaci o tom, co je třeba nejdřív řešit, včetně stavební dokumentace a revizních zpráv.
Město současně s oddílem TJ Slavia řeší opravu střechy tak, aby nedošlo ke zbytečné časové prodlevě. „Je potřeba provést diagnostiku vazníků i dalších konstrukčních prvků haly, opravu elektroinstalace, vzduchotechniky a následně upravit projektovou dokumentaci. Jen náklady na tyto přípravné, projektové a další nezbytné práce odhadujeme na tři miliony korun. Je také nutné prověřit závazky, které se k hale váží a domluvit se stávajícím provozovatelem haly jeho budoucí zapojení,“ dodává náměstkyně Pourová.
zdroj: Statutární město Hradec Králové