Do likvidace kůrovcové kalamity kraj zapojil dobrovolné hasiče

Do likvidace kůrovcové kalamity kraj zapojil dobrovolné hasiče

2639
Sdílejte

Královéhradecký kraj nasadil do boje s kůrovcem další dotační nástroj. Na podporu těžby kůrovcového dřeva a následnou výsadbu lesních porostů dobrovolnými hasiči vyčlenil dva miliony korun. Žádosti o dotaci je možné podávat až do konce října.

„Letos jsme vyhlásili nový dotační program na podporu likvidace kůrovcové kalamity. Je určený pro sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany obcí, jejichž členové se zapojí do těžby kůrovcem napadeného dříví a výsadby nových lesních porostů. Neočekáváme, že se všichni zapojí do kácení stromů, ale nechtěli jsme tuto možnost úplně vyloučit. Věřím, že výsadba nových stromů bude tím hlavním účelem dotačního programu a že zároveň poslouží při výchovné činnosti pro hasičskou mládež, která si bude moci uvědomit důležitost našich lesů,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

O dotaci mohou žádat samotné sbory dobrovolných hasičů nebo obce, které zřizují jednotky požární ochrany. Výše podpory se pohybuje od 3 tisíc do 100 tisíc korun a je stanovena na 150 korun za metr kubický vytěženého dřeva a třemi korunami za jednu vysazenou sazenici.

„O tomto připravovaném dotačním programu jsme diskutovali s panem hejtmanem a poté i se starosty okresních sdružení hasičů. Dospěli jsme k názoru, že je to dobrá myšlenka a že celá řada sborů – zvláště pak mládežnických kolektivů – do této akce zapojí. Zda budou mít zájem členové jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a členů sborů o kácení, je trochu problematické, neboť zde se mohou zapojit pouze ti členové, kteří mají oprávnění na práci s motorovou pilou při kácení. Těm, kteří se zapojí patří předem poděkování, neboť ochrana přírody, a zvláště pak péče o naše lesy, je darem dalším generacím v našem kraji a v republice vůbec,“ uvedl Jiří Orsák, starosta krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Více informací o programu 20RRD06 najdou žadatelé v sekci Regionální rozvoj dotačního portálu Královéhradeckého kraje.

Tento program funguje souběžně s programem na asanaci kůrovcového dřeva pro majitele lesních pozemků do 50 hektarů.

zdroj: KHK