Dlouhodobá uzavírka mostu na obchvatu Hořic – silnice I/35 od Hradec Králové...

Dlouhodobá uzavírka mostu na obchvatu Hořic – silnice I/35 od Hradec Králové na Jičín začíná – obrňte se trpělivostí!

5330
Sdílejte

Aktuální informace ohledně rekonstrukce mostu v Hořicích – Dle aktuálních informací investor rekonstrukce mostu na obchvatu města Hořic nemá v současné době ještě kompletní veřejnoprávní smlouvu na objízdnou trasu, tudíž nelze ani zahájit samotnou stavbu. Tento problém by se měl vyřešit do 25. března 2019. Do té doby by měl být rovněž upřesněn přesný harmonogram prací na opravě mostu. Předpokládané spuštění objízdné trasy je předběžně plánované na druhou polovinu dubna letošního roku.

Na hlavní tahu z Hradce Králové do Jičína, přichází dlouhodobá uzavírka mostu na obchvatu Hořic – silnice I/35. Most bude uzavřen od 8. dubna. Komplikace čekejte už od 25. března. Cestu budou znepříjemňovat uzavírky.
Oba hlavní silniční tahy protínající okres Jičín čekají zásadní opravy, které si v následujících dnech a měsících vyžádají k nelibosti všech řidičů s tím spojená dopravní omezení.
Od pondělí 25. 03. 2019 bude zahájeno pokračování plánované opravy silnice I. třídy číslo 35 v Ostroměři. Silniční provoz v tomto místě bude po celý týden v době nejvyšší intenzity dopravy řízen pověřenými pracovníky ze strany zhotovitele stavby. Mimo uvedenou dobu bude provoz řízen semafory.

V termínu od 02. 04. 2019 do 08. 04. 2019 bude navíc v Ostroměři na silnici I. třídy číslo 35 probíhat oprava železničního přejezdu P4462. V tomto případě dojde k úplné uzavírce hlavního tahu na Hradec Králové. Objízdná trasa ve směru od Hradce Králové na Jičín je společná jak pro osobní tak i nákladní automobily. Odklon z hlavního tahu bude zřízen v Hořících a pokračovat bude dále ve směru na Lukavec u Hořic, Lázně Bělohrad, Choteč, Lužany a následně se v místě zvaném „Na Špici“ napojí na silnici I. třídy číslo 16.
Z opačného směru od Jičína na Hradec Králové budou objízdné trasy řešeny zvlášť pro osobní a nákladní dopravu. Pro osobní vozidla do 3,5 tuny povede objízdná trasa z Ostroměře přes Domoslavice, Dobrou Vodu u Hořic a Bílsko u Hořic, kde se napojí na silnici I. třídy číslo 35. Pro nákladní vozidla povede objízdná trasa po silnici II. třídy číslo 327 směrem na obec Chomutice, Staré Smrkovice, Ohnišťany, Sukorady, Bašnice.
V souvislosti s rekonstrukcí mostu na obchvatu města Hořic dojde v době od 08. 04. 2019 do 16. 10. 2020 k úplné uzavírce silnice I. třídy číslo 35. Objízdná trasa vedená po místních komunikacích si ještě před uzavírkou vyžádá rozšíření křižovatky ulic Táboritská a Husova. Rovněž dojde k opravě železničního přejezdu P5403, a to z důvodu plánované intenzity dopravy.
V nejbližší době budou zahájeny práce na záruční opravě silnice I. třídy číslo 16 v úseku Nová Paka – Kumburský Újezd v Nové Pace.
Všechny objízdné trasy budou značeny v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích za pomoci přechodného dopravního značení, které bude za snížené viditelnosti doplněno o výstražnou světelnou signalizaci.
Objízdné trasy – Ostroměř
Objízdná trasa – Hořice

Odkaz na tiskovou zprávu: http://www.policie.cz/clanek/ridici-se-musi-obrnit-velkou-trpelivosti.aspx