Bylo to o fous, ale Hradec Králové má konečně primátora: Finka střídá...

Bylo to o fous, ale Hradec Králové má konečně primátora: Finka střídá Hrabálek

2997
Sdílejte

Na úterním zasedání zastupitelstva, zastupitelé nově vzniklé koalice ANO, ODS a Změny pro Hradec a Zelených uvedli v život křehkou koalici, která by měla příští čtyři roky řídit Hradec Králové. Většinou jediného hlasu zvolili primátorem Prof.PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc. ( nestraník za ODS)

Proběhla rovněž volba náměstků. Dva za hnutí ANO a po jednom ODS a Změna pro Hradec a Zelení.

Monika Štayrová (ANO) bude mít na starosti ekonomiku a finance, Věra Pourová (ANO) majetek města, Jiří Bláha (ODS) investice a Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení) bude na magistrátu řídit školství, sociální záležitosti a životní prostředí.

Volba probíhala v napjaté atmosféře

Přistoupíme k volbě primátora Hradce Králové, jedná se o zlatý hřeb dnešního programu,“ tak zahájil volbu jako nejstarší zastupitel Ladislav Škorpil, který řídil ve třiasedmdesáti letech ustavující schůzi zastupitelů.

V tajné volbě zastupitelé vybírali mezi dvěma jmény. Opozice navrhla Pavlínu Springerovou z Hradeckého demokratického klubu (HDK), trojkoalice dle předchozích jednání kandidáta profesora Alexandra Hrabálka (ODS).

Součástí mé vize je i silný primátor. Očekávala jsem, že mojí soupeřkou bude lídr vítěze voleb, tedy Monika Štayrová (ANO),“ uvedla vystudovaná politoložka Pavlína Springerová a kritizovala ODS, že se zpronevěřila předvolebním slibům. V těch se podle ní vyhrazovala proti hnutí ANO. Právě na rozhodnutí ODS bylo, zda bude sestavovat koalici ve volbách vítězné ANO, nebo druhé HDK.

Alexandr Hrabálek ve svém vystoupené uvedl „Koalice je to křehká, nicméně je to mezi lidmi, kteří se dokázali domluvit na tom, že vybudují v Hradci Králové něco nového. Naši voliči nám nedali hlasy proto, abychom se hádali. Během jednání jsme nabízeli ruku ke spolupráci i dalším subjektům. Jednání se nakonec vyvinula takto. Město potřebuje spolupráci, koalice je neustále otevřená a jsme připraveni přijímat i návrhy z opozice a všechny návrhy, které budou dobré.
Pro Hrabálka hlasovalo podle očekávání 19 z 37 členů zastupitelstvu, jeho soupeřka dostala 16 hlasů. Dva hlasy byly neplatné.

Zdeněk Fink a HDK po 8 letech vlády končí

Po Zdeňku Finkovi (HDK) tak v úterý krátce po půl páté odpoledne obdržel primátorský řetěz nestraník za ODS Alexandr Hrabálek. Ten již před volbou deklaroval, že opustí pedagogickou činnost na Farmaceutické fakultě. „Zatím zde mám pedagogický úvazek a rozepsanou učebnici. S fakultou jsem domluven, že bych si, kvůli dokončení učebnice, ponechal jen mini úvazeček, který by byl 0,05, maximálně 0,1. Ale nechci, aby se o mě říkalo, že jsem primátorem na 0,9 úvazku,“ uvedl nový primátor Hradce Alexandr Hrabálek.

V Radě města Hradce Králové budou zasedat Jiří Langer, Pavel Marek, Andrea Turková (všichni za ANO), Michal Moravec, Oldřich Vlasák (oba ODS) a Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení).Zastupitelstvo Hradce Králové má 37 členů a po letošních komunálních volbách v něm bude zasedat jedenáct zastupitelů za hnutí ANO, sedm za Hradecký demokratický klub a pět zastupitelů za Občanskou demokratickou stranu. Pět zastupitelů má i Česká pirátská strana, po třech zástupcích mají v novém zastupitelstvu Koalice pro Hradec, uskupení Změna pro Hradec a Zelení a Komunistická strana Čech a Moravy.

Představujeme Vám nového primátora města Hradce Králové – Prof.PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Osobní slogany
Snažme se žít slušně a ohleduplně. Podporujme slabší – vytvářejme podmínky pro jejich rozvoj

Stručný strukturovaný životopis
Narozen: 2. června 1956 v Uherském Hradišti
Bydliště: Hradec Králové
Stav: ženatý, otec dvou dcer (Magda – překladatelka z angličtiny a z ruštiny, Eliška – veterinární lékařka

Vzdělání:
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
1992 rigorózní řízení – doktor farmacie – PharmDr.
2000 habilitace – docent
2009 jmenovací řízení – profesor (vše vykonáno na Univerzitě Karlově v Praze)

Povolání: vysokoškolský pedagogKoníčky: veřejné aktivity – především organizace kulturních a sportovních akcí v místě sídla chalupy ve vesnici Nerošov – výlety, exkurze, přednášky, akce pro děti, sportovní vybavenost – hřiště na petanque; klasická hudba; chalupaření

Politické působení: nejsem členem žádné politické strany, za ODS kandiduji jako nezávislý kandidát

Profil

Od roku 1980 pracuje na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové (FaF). Oborem, kterému se věnuje od počátku, je farmaceutická chemie. V roce 1985 se stal zakládajícím členem vědeckovýrobního sdružení Histolab (zaniklo v roce 1990) kde se podílel na vývoji a výrobě substrátů pro histochemii, konkrétně sloučenin využívaných pro včasnou diagnostiku dětských leukémií.

Na fakultě založil dvě vědecké školy. Jednak vytvořil kolektiv zabývající se pětičlennými dusíkatými heterocykly jako potenciálními léky proti tuberkulóze, ale především je jedním z duchovních otců sloučenin ovlivňujících prostupnost lidské kůže a umožňujících tak průnik léčiv do organismu právě přes neporušenou a zdravou lidskou kůži.

Byl členem kolektivu, který vyvinul trandermální přípravek TRANSANT používaný jako profylaktický prostředek při potenciálním zasažení bojovými chemickými látkami na bázi organofosfátových inhibitorů acetylcholinesterázy (např. tabun, soman, sarin, VX látky, novičok aj), vyřešil regeneraci expirované látky HI-6, čímž bylo Armádě ČR umožněno levně obnovovat přípravky (autoinjektory), které tuto velmi drahou látku obsahují.

Je autorem či spoluautorem 24 patentů (z toho jednoho patentu US a jednoho patentu EU) a více než 80 publikací v prestižních vědeckých časopisech.

Od roku 2003 byl proděkanem pro vědeckou činnost FaF, od roku 2006 do roku 2014 děkanem této fakulty, od roku 2014 do roku 2018 proděkanem pro vnější vztahy a transfer technologií, od roku 2018 je vedoucím katedry organické a bioorganické chemie.

Zasloužil se o realizaci stavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a v současné době usiluje o rekonstrukci Pajkrovy flošny na vysokoškolský klub.
Na FaF UK dále zodpovídá za chod Galerie Na Mostě a je předsedou Komise pro etiku ve výzkumu na Farmaceutické fakultě UK.

Je členem Rady Botanické zahrady FaF UK, členem Centra pro přenos poznatků a technologií UK, členem Vědecké rady FaF UK a členem Vědecké rady Univerzity Karlovy.

V případě, že bude zvolen do Zastupitelstva statutárního města Hradec Králové, bude se věnovat rozvoji města, usilovat o posílení role hradeckých vysokých škol ve veřejném životě a pokračovat v úsilí o realizaci přestavby Pajkrovy flošny na VŠ klub. Rovněž bude usilovat o výstavbu lávky nad Sokolskou ulicí (či podchodu pod ní). Tato stavba by bezpečně spojila občany žijící na Moravském předměstí s centrem města. Zároveň by sloužila jako komunikace pro přesun studentů z budoucího Kampusu FaF UK a LF UK směrem k farmaceutické fakultě, což lze považovat za významný bezpečnostní prvek chránící nejen studenty, ale také řidiče jedoucí po Sokolské ulici (vnitřní okruh) před tragickými dopravními nehodami.

zdroj: ODS