9. Třebešské posvícení – sobota 22. září – Hradec Králové

9. Třebešské posvícení – sobota 22. září – Hradec Králové

1330
Sdílejte

Akci pořádá Statutární město Hradec Králové a Komise místní samosprávy Třebeš ve spolupráci KMS Moravské Předměstí sever, Sdružení dobrovolných hasičů v Třebši , TJ Sokol Třebeš, Městská policie HK a Technické služby HK.
Na programu se také podílejí Dobrotety, z.s., zajištěním vystoupení zpěvačky Aničky Slováčkové s kapelou The Primes. Anička Slováčková je také patronkou a tváří projektu „4D – Dobrotety dětem do dlaně“ a v rámci vystoupení předají Dobrotety sponzorský dar deky NEOBED pro dětskou neonatologii ve FNHK v hodnotě 15 000 korun ze sbírky, která se konala v Lodíně v červenci 2018.

Anička Slováčková také předá dar ředitelce Dětského denního rehabilitačního stacionáře v Hradci Králové paní MUDr. Zídkové, a pozve všechny posluchače na koncert, a to na Adventní koncert při příležitosti 30 let od založení Dětského denního rehabilitačního stacionáře. Koncert se uskuteční 14.12. v kostele Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.
Koncert bude podpořen finanční sbírkou za níž Dobrotety nakoupí edukativní hračky.